Før stemmene våre telles opp 13. september har konkurrerende selskap lagt inn sine tilbud på togtrafikken i Østlandsområdet. En ny regjering kan stanse konkurranseutsettingen av Trafikkpakke 4. Det krever et rødgrønt sporskifte. Valget avgjør, velgerne bestemmer sporvalget!

Høyregjeringa har hatt det travelt i jernbanepolitikken. Konkurranseutsetting skal gjennomføres, uansett. Uten forsinkende og forstyrrende evalueringer av en sterkt omstridt, ideologidrevet jernbanereform. Strekningene i store deler av landet har blitt satt ut på anbud. Nå er turen kommet til togtrafikkens kjerneområde, det indre Østlandet. Hvor passasjerene er flest, trafikken tettest, infrastrukturen mest sårbar, og risikoen høyest.

Vil vi konkurranseutsette togtrafikken her? Trenger vi gjøre det? Nei. Ikke vil vi, og ikke trenger vi det. Ikke her heller, og slett ikke på det tett tog-trafikkerte Østlandet. Vi i fagbevegelsen, i og utenfor jernbanen, har samstemt gått mot høyresidas oppsplittings- og privatiseringspolitikk. Det vi trenger er en kraftfull satsing og på å samle norsk jernbane igjen. Det igjen krever en ny politikk, og da trengs en ny regjering.

Et regjeringsskifte må skje nå, før det er for sent å rette opp de verste feilene fra høyresidas jernbanereform. Og før Trafikkpakke 4 videreføres, med usikkerhet omkring togtrafikken i Østlandsområdet fra 2023: Om hvem som skal kjøre de mange sterkt trafikkerte strekningene, fra Spikkestad i vest til Halden i øst; til Asker og Askim, fra Fredrikstad og Ski – og til Gjøvik i nord. Med Oslo som kritisk knutepunkt.

Valg av togoperatør skal skje neste år. Men valget kan gjøres enkelt: Det kan tas allerede 13. september. Velger vi et rødgrønt regjeringsskifte, velger vi samtidig bort usikkerheten knyttet til konkurranseutsetting. Det er et godt valg for norsk jernbane og for togreisende på Østlandet!