Stortinget enige om tiltak for å sikre folks inntekt - se hele listen her

Av

Staten tar en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.