Stortinget enige om tiltak for å sikre folks inntekt - se hele listen her