17. mai-komiteen i Fredrikstad har bestemt seg for å slå sammen det beste fra feiringene både før og under pandemien i årets feiring.

Den største nyheten for årets feiring er at kommunen har slått sammen barnetoget og folketoget til et felles 17. mai-tog i sentrum. Det vil gå fra Tollbodplassen klokken 12.30.

FBTV sender 17. mai-toget direkte.

Det er flere små og store arrangementer i Fredrikstad gjennom nasjonaldagen.

Fredrikstad kommunes offisielle arrangement starter tidlig tirsdag morgen med morgenmusikk rundt om hele byen. Deretter går det slag i slag med arrangementer gjennom hele dagen:

Klokkespill fra Rådhustårnet 17. mai

09.00: 17. mai er vi så glad i (norsk folketone)

12.00: Ja, vi elsker dette landet (R. Nordraak)

15.00: Det går et festtog (C.A. Næss)

18.00: Norge i rødt, hvitt og blått (L.E. Larsson)

21.00: Gud signe vårt dyre fedreland (C. E. F. Weyse)

17. mai i sentrum

10.30: Oppstart salg av 17.mai-meny i regi av Speiderrådet – med sitteplasser.

10.00: Fredrikstad Turnforening – Kafeteria

10.00: St. Birgitta Katolske Kirke – Kafé i menighetssalen og på Kirkebakken

10.30: Festgudstjeneste i Domkirken v/Sokneprest Endre Fyllingsnes

11.15: Bekransning av statuen over de falne i Kirkeparken

Barnetog og folketog fra Tollbodplassen:

12.15 Oppmøte

12.30 GRATULERER MED DAGEN v/17.mai komiteens leder, barnas tale og 3 vers av «Ja, vi elsker» med Torp Musikkorps.

Slik er rekkefølgen i toget

Stortorvet:

Ca. 15.00 ved togavslutning:

- Luftakrobatikk og dans

- Glemmen akropark og Turnforeningen

- Musikk/rap og dans Tuko Pamoja/kulturskolen

- Ungdomsrådets appell

- Leders appell

Arrangementer rundt i Fredrikstad

Flere steder i byen har arrangementer og markeringer på nasjonaldagen. Under følger en oversikt over arrangementer som er inkludert i kommunens program.

Mer i sentrum

Trosvik og Holmen:

08.00: Flaggheising

08.15: Morgenmusikk i Trosvik-området: Parken ved krysset Mølleveien/Onsøyveien, Trosvikhavn
Holmen eldresenter – Lisleby musikkorps

08.45: Morgenmusikk Pettersand/Gydasvei

09.15: Morgenmusikk i krysset ved Jorunnsbuen Morgenmusikk Gamle stadion

Ambjørnrød skole:

09.00: Barnetog fra Ambjørnrød skole og rundt på Ambjørnrød feltet og tilbake til skolen m/Fredrikstad janitsjarskole og Fredrikstad pikegarde

09.45: Morgenarrangement med rektors tale

16.00: Familiearrangement på Ambjørnrød skole

Nøkleby skole:

10.15: Arrangement i skolegården

10.30: Flaggtog til Glemmen sykehjem.Togrute: Nøkleby skole – Glemmen sykehjem – Leiegata – Nøkleby skole m/Nøkleby Skolekorps, Lisleby Musikkorps

Trara skole:

Etter barne- og folketoget: Familiearrangement på Trara skole med Jælpekorpset.

Trosvik skole:

10.15: Morgenarrangement Trosvik skole – Trosvik Veterankorps

10.30: Samling og taler for dagen

11.00: Avgang barnetog fra Trosvik skole til Fjeldberg Sykehjem – videre til Gamle stadion m/Trosvik Veterankorps og Krystallen drill og Fredrikstad janitsjarskole og pikegarde

Fredrikstad øst

Gamlebyen:

06.45: Revelje og morgenrute med morgenmusikk Kongsten

08.00: Flaggheising i Gamlebyen med appell - Kong Frederik IV’s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling

Østre Fredrikstad kirke:

09.45: Bekransning v/elevrådsleder

10.00: Koralmusikk og familiegudstjeneste v/Linn-Therese Jordheim Larsen – med Østre Fredrikstad skolekorps

Gudeberg og Sagabakken skole:

08.45: Oppmøte Gudeberg skole – appell før togavmarsj

09.00: Barnetog fra skolen med Kong Frederik IV’s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling og Østre Fredrikstad skolekorps

Togrute: Nabbetorpveien – Gamlebyveien inn Borgarveien – Østsiden eldresenter - Gamlebyveien mot Torsnesveien – Voldportgaten – Kirkegata – Østre Fredrikstad kirke

16.00: Familiearrangement på Sagabakken og Gudeberg

Childrens International School:

09.00: 17. mai-frokost for alle elever og foreldre på skolen

Østsiden sykehjem:

14.30: Musikk ved Østsiden Sykehjem – Torp Musikkorps

Begby barne- og ungdomsskole:

08.30: Kafé åpner

08.45: Oppmøte utenfor gymsalen

09.00: Flaggheising. Nasjonalsang. Taler ved rektor og elevrådsleder

09.30: Barnetoget starter. Borge Musikkorps spiller

Togrute: I nærområdet til Begby skole

15.30: Åpen kafé. Tradisjonelle 17. mai-leker

15.30: Dukkevogntog fra Begbyhallen

17.15: Underholdning fra scenen med elevene

Borge skole

09.00-11.00: Familiearrangement på skolen med salg av pølser og brus, kaker og kaffe. Appell ved elevrådet, allsang og elevopptreden

Kjølberg skole

08.45: Samling i skolegården: Tale for dagen av elever på trinn 7. Elevrådsleder hilser til elever og voksne

09.00: Avmarsj

Togrute: Kjølberg skole, via Borgarhallveien, Borgeveien og R. Amundsens vei til Emil Mørchs minne, og videre til Borge sykehjem (eventuelt korps denne veien).

09.30: Fra sykehjemmet via R. Amundsens vei, Borgeveien og Borgarhallveien.

Torp:

06.45: Revelje på Torp

08.00: Flaggheising på Torp skole – Torp Musikkorps

08.30: Frammøte for elevene i skolegården

08.45: Barnetog

Togrute: R. Amundsensvei – Borge sykehjem – R. Amundsensvei tilbake til skolen

10.00: Høytidsstund og familiearrangement i skolegården. Taler, underholdning, og forskjellige spill og lotterier, salg av pølser, brus, kaffe, is og kaker.

Bildeserie

Se hvem som feiret 17. mai i sentrum

Torsnes:

06.50: Morgenmusikk i Torsnes – Torsnes brass

10.00: Familiegudstjeneste i Torsnes kirke ved sokneprest Kristin Winlund

10.30: Bekransning av minnesmerke utenfor Kirken, Appell v/Agnete Sporild Olsen - Torsnes Brass

11.00: 17.mai-toget går fra Torsnes Skole til Torsnes Sykehjem og tilbake. - Torsnes Brass spiller

12.00: Torsnes skole: Underholdning starter

Årum skole:

09.45: Oppmøte elever

10.00: Togavgang fra skolen

Etter at toget kommer tilbake blir det et familiearrangement i skolegården med ulike aktiviteter.

Onsøy

07.00: Morgenmusikk på Krossnes

Morgenrute: Krossnesveien – Rødsveien – Aaserudveien – Jælpekorpset

07.00: Morgenmusikk i Engelsviken – Onsö Musikforening

11.00: Onsøy kirke: Bekransning av minnesmerket over krigens falne - Manstad Skolekorps

Rød skole:

07.30: Morgenrute Krossnes – Rød skole

Bekransning ved Gressvik kirke – Gressvik LSU

Morgenrute: Gressvik kirke til Gressvik ungdomsskole – Musikkforeningen «Viken»

08.00: Flaggheising – Rød og Hurrød skolekorps

08.15: Hilsen fra elevråd og sang av elever på 6. trinn

08.30: 17. mai-tog til Gressvik Ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole:

08.00: Flaggheising og flaggtog fra skolen – Musikkforeningen «Viken»

Hurrød skole:

08.00: Flaggheising med Jælpekorpset som spiller nasjonalsangen

08.15: Hilsen fra rektor og elevrådet

08.30: 17. mai-tog til Gressvik ungdomsskole.

Ny togrute i år som ender opp i skolegården til Gressvik ungdomsskole.

10.00-16.00: Familiearrangement m/kaker, popkorn, sukkerspinn, aktivitetsboder og loddsalg.

Manstad:

08.00: Barnetog Vestbygda – Onsö musikforening

08.00: Revelje og flaggheising Manstad skole – Manstad Skolekorps

08.30: Tale for dagen ved elevrådet Vestbygda ungdomsskole. Opptreden av alle elevene på 2.trinn, Manstad skole

Togrute: Vestbygda U – Kjærre – Saltnesveien – Bergerhavna – Logredammen - Omsorgssenteret – Vestbygda U.

Manstad skolekorps står for salg av kaffe og baguetter utenfor Gaustadhallen når toget returnerer til Vestbygda ungdomsskole.

Gaustadhallen:

13.00: Arrangementet starter

13.45: Aspiranter, hovedkorps og korpsdrill

14.20: Konkurransedrillen

14.45: Juniorkorps

15.00: Onsøy musikkforening Aktiviteter for barna, lykkehjul, loddsalg, kafè og matutsalg.

Slevik skole:

12.00: Barnetog fra Slevik skole – Onsö Musikforening

12.30: 17. mai tale og underholdning

13.00-15.00: Aktiviteter og salgsboder

Rolvsøy

06.00: Revelje på Rolvsøy – Rolvsøy Skolekorps og Hauge musikkorps

06.45: Revelje på Ringstadåsen og Nylende – Hauge musikkorps

07.15: Revelje Rådalsholtet – Hauge musikkorps

07.30: Morgenmusikk – Råkollveien v/Haugåsen ungdomsskole – Hauge musikkorps

08.30: Hauge skole – arrangement i skolegården - Hauge Musikkorps

Kafeteria i menighetssenteret.

09.00: Barnetog fra Hauge skole til Rolvsøy kirke

Togrute: Råkollveien, Bergfrueveien, Gullskårveien, Rønningveien og Kirkeveien. Bekransning v/kirken

08.40: Rekustad skole. Eget arrangement i skolegården hvor også Nylende skole er til stede – Rolvsøy skolekorps

09.05: Barnetog fra Rekustad skole

Togrute: Hatteveien, Fredriks vei, rundt Velferdssenteret, Hatteveien, Hattesvingen, Råkollveien, Rønningveien og Kirkeveien

10.10: Samling på kirkebakken – ansvar Rekustad skole

15.00: Familiearrangement på Nylende skole

Familiearrangement på Rekustad skole

Familiearrangement på Hauge skole

Kråkerøy

09.15: Alle skoler og barnehager som skal delta i hovedtoget på Kråkerøy møter i Smertulia - Blomsterøya 17.mai-korps og Kråkerøy skolekorps

09.30: Allsang sammen med barna fra Kråkeby barnehage

09.45: Avmarsj.

Togrute: Smertulia - Minnestøtta (kransnedleggelse ved elever fra Rødsmyra skole) – Nøkledypveien - Kråkerøyveien – Smertulia.

11.00: Musikk ved Solliheimen

11.15:Musikk ved Bjørneby – Blomsterøya 17. mai-korps

15.30: Familiearrangement på Rødsmyra skole – Aktiviteter, salg, underholdning ved 4.trinn

16.00: Familiearrangement på Rød skole

Familiearrangement på Lunde skole – Underholdning ved 4.trinn, leker, fotballkamp og salg.

Bil- og båtkortesje

Under pandemien var 17. mai-arrangørene tvunget til å tenke annerledes. Både i 2020 og 2021 var det både bil- og båtkortesje i Fredrikstad.

Det vil det også bli i 2022.

14.00: Starter fra Marnet (se Facebook-arrangementet «Båtkortesje 17.mai – Fredrikstad»)

15.30: Bilkortesjen tarter fra Østfoldhallene (påmelding på Facebook – «Veteranbilkortesje i Fredrikstad»)

Bildeserie

Se bilder fra bilkortesjen 17 Mai

17. mai på Hvaler

Hvaler gjør klart for en ordentlig folkefest. Det blir barnetog og fellesarrangementer. Gjennom dagen blir det noe for store og små.

08.15: Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl.

09.00: Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Spjærøy kirke. Hvaler trivselskor, elever fra 3. og 7. trinn ved Hvaler barne- og ungdomsskole deltar.

10.15: Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke. Hvaler musikkforening, tale fra Sjømannsforeningen ved Elisabeth Tøtte Hansen. Elever fra 3. trinn ved Hvaler barne- og ungdomsskole deltar.

10.35: Friluftsgudstjeneste på tusenårsstedet ved Hvaler kirke.

11.05: Barnetoget går fra Hvaler kirke, ned Storveien til torget, videre opp løkka, bort Prestehavna og Storveien tilbake til torget.

11.50: Arrangement og tale for dagen på Skjærhalden torg. Hvaler musikkforening spiller, elever fra skolene deltar med tale, sang og annet.

13.30: Markering av dagen på Dypedalåsen bo- og benhandlingssenter. Hvaler musikkforening, ordfører Mona Vauger og elever fra 5. trinn deltar med sang og blomsterutdeling.

13.00-15.30: FAU inviterer til feiring av nasjonaldagen ved Hvalerhallen. Ta gjerne med noe å sitte på. Kontantsalg og VIPPS!

Salg av grillmat, brus, is, kaffe og kaker.

Leker for barna

Loddsalg

13.00: Åpning ved FAU-leder

13.30: Underholdning fra scenen

14.00: Underholdning fra scenen

14.15: Dukkevogn- og trehjulsykkeltog ledet av Hvaler musikkforening

15.00: Loddtrekning

17. mai i Råde

I Råde blir det bilkortesje også i år, men det blir tog og fellesarrangementer. Barnetoget går fra Råde kirke, og utover dagen står korpsmusikk, taler, leker og fotballkamp på programmet.

07.00: Saltnesmusikken spiller i Saltnes

07.45: Råde Musikkorps spiller på Tomb vgs.

08.00: Flaggene heises ved Rådhuset, Helsehuset, Spetalen skole og Karlshus skole. Saltnesmusikken spiller ved flaggheising på Spetalen. Råde skolemusikkorps spiller ved Helsehuset.

09.30: Seremoni ved bautaen v/Råde forsvarsforening. Tale ved Jan Erik Sundby. Råde musikkorps spiller.

09.45: Togoppstilling ved Råde kirke

10.00: Leder av 17.mai komiteen ønsker velkommen

10.15: Togavgang

11.15: Ankomst Idrettsparken

Togtrasé barnetoget: Råde kirke – Sarpsborgveien – Fredrikstadveien – Skoleveien – Everksveien – Skråtorpveien – Mosseveien – Idrettsveien – Idrettsparken

Bilkortesje

14.30: Bilkortesje starter ved Råde kirke. Nærmere informasjon om trasé legges ut på kommunens nettsider og Facebook etter hvert.

Idrettsparken - hallen og uteområdet:

11.30: Kiosksalg starter

12.00: Fotballkamp mellom 5.klasse og politikere

12.20: Bygdesangen synges

12.30: Tale for dagen ved elever fra Karlshus skole 5.trinn, Line Theodorsen og Ruth Emilie Båtvik

12.40: Råde skolemusikkorps og drilltropp spiller og opptrer

13.10: Ungdommens tale ved elev fra Råde Ungdomsskole

13.25: Innslag fra unge talenter i Råde

13.55: Leikarringen danser

14.10: 5.klasse fra Karlshus skole opptrer

14.25: Vi oppsummerer dagen og synger «ja, vi elsker»

Bildeserie

17. mai i Råde

Saltnes – Saltneshallen og uteområdet:

12.30: Boder åpnes og kiosksalg starter

13.15: Tale for dagen v/Hilde Gravnås

13.25: Tale for dagen v/elevrådsleder

13.35: Musikalske og kreative innslag fra elever ved Spetalen skole

14.00: Sang av Ekko

14.45: Vi synger «Ja vi elsker»

14.50: Tog i Saltnes. Saltnesmusikken spiller i toget.