Stor oversikt: P-etaten har delt ut 5.685 parkeringsbøter så langt i år – se hvor aller flest blir tatt

Storgata topper listen over sentrumsgatene hvor det skrives ut flest parkeringsbøter. Se hvor desidert flest bilister får bøter i Fredrikstad.