Stor frustrasjon blant klubbene, loves svar innen 1. juni – dette er status rundt oppstart av 2. divisjon nå

Frustrasjonen blant klubbene i 2. divisjon tiltar, og flere klubber mener interesseorganisasjonen Divisjonsforeningen har vært for passive.