Fredriksstad Blad har nettopp publisert to artikler om Hvaler Høyre. Det er Marita Hollen og Petter Olsen som uttaler seg og mener det står dårlig til og at vi er for usynlige. Petter er passivt medlem i Senterpartiet og Marita er utmeldt etter en konflikt for noen år siden. Alles mening og engasjement er viktig, men vi kan ikke se Fredriksstad Blad har klart å plukke ut noen ekstra relevante personer denne gangen. Men uansett, så tar vi utfordringen og vil gjerne fortelle litt om hva vi driver med.

Vi er et aktivt lokallag som jobber med mange aktuelle saker fortløpende. Samtidig jobber vi mer langsiktig med strategi og program for lokallaget. Vi kommer for eksempel til å øke innsatsen innen miljø og har til intern behandling i laget et utkast som vi gjerne vil fortelle litt mer om: Fokuset er på Oslofjorden og tiltak i forbindelse med denne; noe vi har skrevet en del om i avisa. Kunstige rev kan blant annet være et gratis tiltak for å få tilbake marine oppvekstområder. Noe som er anbefalt i rapporten om kysttorsken fra havforskningsinstituttet, og ønsket fra flere forskjellige brukergrupper. Vi ønsker også å redusere utslipp av forskjellige typer til fjorden og å bremse nedbygging av strandsonen. Alt dette gir i sum en stor belastning på det marine livet og er pekt på av forskerne som noe av årsakene til den kollapsen vi har sett.

Videre ønsker vi naturvern gjennom aktivt bruk. Vi mener ferdselsforbud og sykkelforbud bør unngås så langt det lar seg gjøre, og at det i stedet blir tilrettelagt slik at folk sendes til de rette stedene og stiene. Veilede og tilrettelegge i rett retning til de rette stedene i stedet for forbud og sperringer. Vi mener det er både hyggeligere og mer effektivt. Vi ønsker at folk skal bruke naturen og drive friluftsliv. Det er gjennom slik aktivitet forståelsen for natur og naturvern bygges og det skapes forståelse for at naturen er verdt å ta vare på. Vi tør påstå at alle som er engasjert i naturvern har bygget sitt engasjement gjennom friluftsliv?

Et annet nytt forslag internt hos oss er vern av Kollen i Skjærhalden. Dette er en fantastisk bypark og utkikkspunkt. Dette snåle lille fjellet istiden har laget til oss, bør få fortsette å eksistere. Å fjerne dette unike lille naturområdet midt i sentrum ville være veldig synd. Vi kunne også tenke oss et utkikkstårn på toppen og tror det kunne blitt veldig populært for store og små.

Krisene vi har opplevd i det siste har gitt økt fokus på norsk landbruk og mattrygghet. Det er bare en liten brøkdel av jorda i Norge som er matjord. Derfor foreslår vi nulltoleranse for bygging på matjord på Hvaler. Vi ønsker også å støtte opp om lokalt landbruk, og spesielt lokale økologiske produkter. Vi ser for oss at noe mer torgplass kunne tilrettelegges til det, og at vi kanskje kunne gjøre noe mer ut av de kommunale sidene på internett for å promotere lokale matvarer.

Utkastet til program inneholder også en rekke andre ting som tiltak innen blant annet infrastruktur, bærekraftig næringsliv og energi. For Hvaler Høyre er rammebetingelser og tilrettelegging av privat bærekraftig næring viktig. Vi har foreslått å etablere næringspark på en av eller begge de nedlagte skolene. Videre mener vi hotellplanene på Sand vi være et stort og viktig bidrag til næringslivet, nye arbeidsplasser og ikke minst innflytting av unge barnefamilier. For øvrig er vi klare på at næringseiendom ikke skal belastes med eiendomsskatt.