Gå til sidens hovedinnhold

Stolt av samarbeidet mellom LO og Ap

Artikkelen er over 2 år gammel

– La det ikke være tvil: Vedtak som fattes i Arbeiderpartiet, fattes i Arbeiderpartiet sine organer, forsikrer lederen for Fredrikstad Arbeiderparti, Siri Martinsen etter den siste tids debatt om tette bånd mellom LO og Ap.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er stolte av det fagligpolitiske samarbeidet. Vår bevegelse med to grener, faglig og politisk. For å sitere Gunnar Bodahl-Johansen sin kronikk i Fredriksstad Blad etter han deltok på vårt representantskap hvor vi behandlet saken om parlamentarisk styreform i Fredrikstad: «Arbeiderpartiet er en bevegelse, Høyre er bare et parti»

Likeledes er vi stolte av samarbeidet vi har med frivilligheten, næringsforeningen, innbyggere og andre. For Arbeiderpartiet er samarbeid viktig for å finne de beste løsningene for fremtidens Fredrikstad.

Vi ønsker å være der for innbyggerne. Det gjør vi best når vi er ute og snakker med dem med «skoa på». Det handler om å være kjent med de problemstillingene vi står overfor. Samarbeidet med LO ligger i vår stolte historie om å ta arbeidsfolk på alvor, fremme fellesskap og gi folk frihet til å leve selvstendige liv.

Siden jeg ble partileder 2015 har jeg i hver eneste valgkamp blitt utfordret på samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.

LO og Arbeiderpartiet kan være uenige i saker, saken om parlamentarisme er et eksempel på det her i Fredrikstad. Det gjør meg ekstra stolt når vi som parti skaper debatt og behandler saker på en åpen og saklig måte hvor alle får anledning til å si sin mening og påvirke resultatet. Da Fredrikstad Arbeiderparti behandlet denne saken var det over 100 som møtte i tillegg til flere tilhørere som ønsket å følge debatten. Dette var etter at vi hadde hatt flere møter og arenaer som styrket grunnlaget for avgjørelsen gjennom kompetanseheving og debatter for og mot.

Partiet var kjent med at det var to syn i saken, og la opp til en behandling hvor begge syn ble fremmet fra talerstolen etterfulgt av debatt hvor alle kunne si sin mening. Da klubba falt, gikk vi samlet ut med respekt for flertallet i salen. Det ligger også i vår kultur og historie, vi har gode prosesser som involverer og vi har åpne møter hvor medlemmer fremmer sitt syn. Takhøyden er stor i Fredrikstad Arbeiderparti.

Det er flere hos oss som er medlem i LO, Utdanningsforbundet og andre forbund. Men la det ikke være tvil: Vedtak som fattes i Arbeiderpartiet, fattes i Arbeiderpartiet sine organer.

Et slikt partidemokrati er vi avhengig av for å være forutsigbare overfor innbyggerne. Det samme gjelder partiprogrammet som vi samlet går til valg på, det er vår kontrakt med velgerne. Fredrikstad Arbeiderparti har ingen kontrakter utover det som står i programmet. Blir det fremmet større politiske saker som ikke er berørt i programmet, er det partiets høyeste organ, årsmøtet eller representantskapet, som avgjør.

Jeg er stolt av å være i en bevegelse som jobber for å få det best mulig for vanlige folk. LO og Arbeiderpartiet kan være uenige i saker, men vi er enige om hvilket samfunn vi ønsker. Samarbeidet bygger på gjensidig respekt, og aksept for ulike syn på enkeltsaker.

Som partileder har jeg sterk tro på samarbeid på alle nivåer. Det er sammen vi drar samfunnsutviklingen. Gjennom å etablere gode prosesser hvor vi i fellesskap finner de beste politiske løsningene og aller viktigst gir det best effekt når folk har kunnskap om, og kjennskap til, hvilken retning vi ønsker for Fredrikstad og hvorfor vi støtter og/eller utarbeider vedtak i saker som er til behandling.

Vi kan bli bedre, partssamarbeidet på virksomhetsnivå kan løse mange utfordringer. Når ledelse og tillitsvalgte jobber sammen for felles mål, er det fastslått flere ganger at det øker effektiviteten, reduserer sykefravær og gir bedre tjenester til våre innbyggere. Trepartssamarbeidet er ikke bare statsminister, leder av LO og NHO. Det er også samarbeidet som skjer på den enkelte arbeidsplass.

Historien forteller oss at vi i arbeiderbevegelsen har kjempet for arbeidstagernes rettigheter. Det var arbeidsfolk som startet Arbeiderpartiet for å kjempe kampen for vanlige folk. Den gang et samfunn hvor ikke engang alle hadde stemmerett, kun de som sto godt stilt i samfunnet. Kvinner hadde ikke rett til å stemme. Sammen har vi jobbet for og frem store reformer for å gi folk trygghet.

Det er nærmest umulig for en fagforening å ikke å være politisk engasjert om arbeidstagernes interesser skal ivaretas. Det handler om rettigheter som ferie, fast arbeid (jf. diskusjon om arbeidsmiljøloven), pensjon osv. Men det handler også eksempelvis om infrastruktur og planbestemmelser for å utvikle og bevare arbeidsplasser. Denne listen kunne blitt lang, men la meg nøye meg med å si at jeg er glad for det engasjementet.

La meg også nevne at demokratiet i LO vedtar hvilken politikk de ønsker å fremme på vegne av arbeidsfolk. Jeg registrerer at noen kritiserer dette, men det er å undergrave demokratiet i en arbeidstagerorganisasjon med over 900.000 medlemmer. Selvsagt finnes det i LO medlemmer som ikke er enig alt, men det gjelder også politikere, organisasjoner og innbyggere.

Siden jeg ble partileder 2015 har jeg i hver eneste valgkamp blitt utfordret på samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO. Vi har hatt et tett samarbeid i over 100 år. Samarbeidet har utviklet seg med tiden, som alt annet i samfunnet. I dag møtes vi, diskuterer, drøfter og lytter med mål om å finne de beste løsningene for det samfunnet vi tror på – rettferdighet, likhet og solidaritet.

Kommentarer til denne saken