Svar på leserbrevet til Anne Marte Frestad Andersen «Aps forslag om trygdebetalte tannleger fremstår som populistisk».

Mange av Høyres fremste politikere, både lokalt og sentralt, har kjempet om å få sine meninger frem i media, for å kommentere vedtak gjort på Arbeiderpartiets landsmøte, og alle er like «sjokkert» over vedtakene som er gjort. Det er etter min mening i seg selv et kvalitetsstempel. Hver gang Høyre er «i fra seg», føler jeg at vår politikk treffer.

På mange måter mener jeg at landsmøtet til Arbeiderpartiet har tatt partiet mer i retning av sine historiske røtter. Vi har fått en rekke spennende og flotte vedtak, og ja, noen av dem koster penger. Skulle alle vedtak bli gjort etter prinsippet om at det ikke skal koste noe, ville det bli en lite fremadrettet politikk. Vi har langt på vei funnet frem til vår egen grunntanke, og jeg er faktisk litt stolt over mye av det som ble vedtatt, stolt over tydeligheten Arbeiderpartiet fremviste, stolt over engasjementet til AUF, stolt over det politiske verkstedet landsmøtet skal være. Så er jeg som medlem av Fellesforbundet ikke like fornøyd med alle vedtak, men en får sjelden i pose og sekk.

Å hevde at vedtak gjort på Arbeiderpartiets landsmøtet er populistisk begrunnet, blir å rakke ned på det politiske verksted et landsmøte er.

At Anne Marte Frestad Andersen, Høyres kandidat til bystyret i Fredrikstad og tannlege, går ut og mener at Arbeiderpartiets forslag om trygdebetalte tannleger fremstår som populistisk, kan jo ikke fremstå som noe annet enn et valgkampfremstøt, selv om hun påberoper seg at det er tannlegen som taler.

Nå er det ikke slik at krefter i Arbeiderpartiet kun har kommet med dette forslaget nå i forkant av dette landsmøtet. Dette er noe mange miljøer i Ap har jobbet for å få til i mange år, alt fra AUF til pensjonister, og endelig fikk vi med oss flertallet på landsmøtet på dette forslaget. Og det skal ikke være noen tvil om grunnen til vedtaket; tennene er en del av kroppen, tennene er også veldig viktig for selvfølelsen og selvtilliten, til den mentale helsen og identiteten til enkelt mennesket. Og det skulle bare mangle spør du meg, om ikke Norge skulle ha råd til en slik reform!

Frestad Andersen mener også at det er malplassert å komme med et slik vedtak før et lokalvalg. At jeg er uenig med henne i det også, kommer nok ikke som en overraskelse, og grunnen er enkel; jobben med å få til et regjeringsskifte i 2021 har startet, og den jobben startet i det dirigentene takket for seg på landsmøtet. Vi skal vise velgerne at Arbeiderpartiet er det rette partiet for ungdommen, for arbeiderne og arbeidslivet, for seniorene og pensjonistene. Vi skal vise at Arbeiderpartiet, sammen med våre rødgrønne venner, skal gjennomføre gode og nødvendige reformer i Norge, til det beste for innbyggerne. Men kanskje ikke for lommeboka til de rikeste!

Skal vi vinne valget i 2021, er det kommende kommune- og fylkestingsvalget også svært viktig. Vi har vist innbyggerne i Fredrikstad at Ap, SV, Sp og Bymiljølista kan styre byen. Vi skal fortsette med å gjøre byen mer attraktiv, mer næringsvennlig, med fokus på faglige rettigheter, og ikke minst, fortsatt se på de ansatte i kommunen som kommunens viktigste ressurs. Her vil vi utvikle dette videre og bli enda bedre fremover. Det er alltid rom for forbedring. Løsningen er ikke som Høyre og Frp ønsker, mindre kommunale tjenester, mer konkurranseutsetting og privatisering, for de som taper på det er de ansatte, ingen andre. Vinnerne er velferdsprofitørene! De som har mye fra før!

Så til slutt vil jeg bare si, å hevde at vedtak gjort på Arbeiderpartiets landsmøtet er populistisk begrunnet, blir å rakke ned på det politiske verksted et landsmøte er, å rakke ned på vedtak gjort av de valgte representantene, rakke ned på at partiet hører på egen grasrot, rakke ned på demokratiske prosesser i Arbeiderpartiet. Skjerpings Høyre!