Ordfører Mona Vauger uttaler at «skrivet er av en slik karakter at det er uheldig at det kommer ut».

At dokumenter holdes tilbake grunnet dets alvorlige karakter, er uholdbart og ikke minst urovekkende.

Hva er belegget for at skrivet skal holdes ytterligere tilbake? Forholder ikke ordføreren seg til gjeldende lovverk, som hun er pliktig til å gjøre? Er arbeidsavtalen/sluttpakken forandret underveis i forhold til den opprinnelige? Har det vært en god forhandlingspart inne i bildet, som også krever hemmelighold og stillhet?

Det er også kritikkverdig at kommunestyret, som arbeidsgiver for rådmannen, under behandlingen i kommunestyret har mottatt beskjeden og syltynn informasjon fra ordfører om hvilke årsaker som er bakgrunn for hans avgang. Hvordan kan da et vedtak fattes av arbeidsgiver/kommunestyret?

Ved å ha holdt kommunestyre-behandlingen under lukkede dører og om dette skulle være i strid med Forvaltningsloven paragraf 13-(13.1), som ordfører selv har vist til, kan vedtaket i kommunestyret være ugyldig, dvs. intet vedtak.

Ordfører og hennes stab burde kjenne til lovverket som skal anvendes. Etter over ett år i ordførerstolen har ordfører hatt mer enn nok tid til å tilegne seg dette.

Man kan stille spørsmål om det også er andre vedtak som har skjedd ved feil anvendelse av lovverket. Det er mye å ettergå både i behandling av varslingsaker og fiberprosjektet. At lovverk anvendes feilaktig, kan generelt få alvorlige konsekvenser.

Les også

Tausheten har senket seg over Hvaler