I juli brant det for andre gang på tre måneder i romleiren.

Til alt hell har ingen blitt skadet eller omkommet i brannene hvor til sammen tre vogner og en bil er blitt totalskadet, men brannsjefen gikk ut og sa at forholdene der ikke var forsvarlig.

– Under alminnelig standard

Flere politikere gikk ut og sa at noe måtte gjøres etter brannene.

Både når det gjelder sikkerheten og forholdene i og rundt leiren, men også med den midlertidige tillatelsen som leiren har hatt i over åtte år.

Høyres Arne Sekkelsten har nå bedt ordføreren svare på fire spørsmål om leiren.

– Jeg har selv vært i romleiren nå etter sommeren, og snakket med en ung mann som bodde der. Han viste meg litt rundt, og jeg må si at jeg synes det jeg så var under det man må kunne betrakte som alminnelig standard. Og da tenker jeg på det som kommunen har ansvar for der, med sanitær- og kjøkkenbrakker, forklarer han.

Han påpeker i sitt brev til ordføreren at det er viktig å omtale tematikken med respekt, fordi det handler om mennesker.

«Prinsipielt handler det om hvorvidt det er riktig å gi noen mennesker et kommunalt tilbud som langt på vei ligger utenfor etablerte normer», skriver han.

Vil vite hva leiren koster

Nå ønsker Sekkelsten svar på om det fremdeles er slik at leiren er å anse som et midlertidig tiltak.

«Skal ytterligere forlengelse behandles politisk? Hvor lenge ser ordføreren for seg at en midlertidig løsning skal vare?», spør han.

Han ønsker også svar på om det jobbes opp mot en mer permanent løsning, og hva det i så fall innebærer, hva leiren koster og om ordføreren mener tilbudet kommunen tilbyr er forsvarlig.

Fredriksstad Blad har snakket med ordfører Siri Martinsen (Ap) om spørsmålene fra Sekkelsten.

Hun sier hun vil svare dem ut i neste bystyre i september.

– Men generelt kan jeg nå si at vi ikke opplever at noen har noen bedre løsninger rundt romleiren, sier hun.

– Klarer ikke å se at vi skulle gjort mer

Også Arbeiderpartiets gruppeleder Victor Kristiansen, som er leder av planutvalget, har vært i romleiren for å se på hvordan forholdene er der denne sommeren.

– Etter at det var en del saker, så har jeg sjekket opp litt, og vi har snakket om romleiren på gruppeledermøtet i posisjonen. Jeg klarer ikke å se at det er noe mer vi skulle ha gjort, utover det som er gjort nå, sier han og fortsetter:

– Jeg har også fått tilbakemelding fra administrasjonen om at de vedtakene vi har gjort er i tråd med de lover og regler som gjelder. Da ser ikke jeg noen grunn til at vi skal gjøre noe mer.

– Ikke et verdig sted å bo

Miljøpartiet de grønnes Erik Skauen har også engasjert seg i saken. Han mener derimot at man ikke kan sitte i ro og se på, når brannsjefen sier leiren er uforsvarlig.

– Jeg har også vært der og gjort meg opp en personlig mening om leiren. Det er kanskje bedre enn ingenting, men det er ikke et verdig sted å bo, sier han.

Han mener også at det er på tide å bestemme seg for om leiren skal være permanent, eller ikke.

– Vi må, slik jeg ser det, gå fra noe midlertidig til noe varig om det skal fortsette., sier han.