Gå til sidens hovedinnhold

Stikk fingeren i jorda – eller kvikklera, Jon-Ivar Nygård

«Nye jernbanelinjer gjennom Ytre Østfold har ligget på planleggingsbordet i mer enn en mannsalder, og mye kunne sikkert vært realisert om ikke lokalpolitikerne i nærområdene skulle ha en finger med i spillet.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Toget har gått, og jernbanen kommer ikke. Det er kortversjonen for det såkalte Intercity-prosjektet som for all fremtid skulle løse Fredrikstads utfordringer med byutvikling. Grandios urbanisering på dødsleiet.

Statsråd Hareide har presentert forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP), og der er det med bred penn satt strek over det forjettede dobbeltspor til Fredrikstad med tilhørende jernbanestasjon, kollektivknutepunkt og byutvikling som ingen før har sett maken til, på Grønli ved Fredrikstad sentrum.

Det fremstår slik at når jernbanemyndighetene de siste årene har brukt et usannsynlig antall millioner kroner på presumptivt dyktige konsulenter av ymse slag, er konklusjonen; vi har funnet mer kvikklere enn vi trodde der sporet skulle gå, og det vil koste veldig mye penger å lage jernbane her.

Da tar statsråd Hareide ansvar og sier at dette går nok ikke allikevel. Han har stor forståelse for at veldig mange blir lei seg, men noen ganger må noen stå frem og ta ansvar!

Hva er det egentlig som skjer?

Nye jernbanelinjer gjennom Ytre Østfold har ligget på planleggingsbordet i mer enn en mannsalder, og mye kunne sikkert vært realisert om ikke lokalpolitikerne i nærområdene skulle ha en finger med i spillet.

Les også

Høyre-duo: Jernbane og havn må bygges ut

Det er god tradisjon i Østfold, og ikke minst i det vi benevner som Nedre Glomma, å hegne om eget revir når det gjelder kampen om hvor veien eller banen skal gå, hvor sykehuset skal ligge og hvor ulike offentlige etater og tiltak bør lokaliseres.

Sett fra «storbyen» Fredrikstads side er det bare å erkjenne at «noen» ville det annerledes når traseen for E6 skulle velges, når nytt sentralsykehus for Østfold skulle lokaliseres osv.

Det er nemlig slik, som mange politikere liker å formulere seg, «når Staten ikke vil, så blir det ikke noe av». Og i likhet med lokalisering av sykehus og valg av trasé for hovedveiforbindelse til utlandet, som politikere og næringslivsledere her på kyststripa mente var helt feil, så tenkte man ikke slik der inne i hovedstaden. Hvor makta egentlig ligger.

Slik er det, dessverre for mange, også med det såkalte IC-dobbeltsporet gjennom ytre Østfold og Nedre Glomma. Det er ingen fra Moss og nordover, gjerne helt til de nordlige grenser av bastarden Viken fylkeskommune, som syns det er en kollektiveffektiv løsning å sende person- og godstog nedenom Fredrikstad sentrum og oppom Sarpsborg for å komme til utlandet, eller motsatt vei til hovedstaden.

Både ordfører Nygård og næringslivets målbærere har etter hvert skjønt det, og bruker i dag hele Nedre Glomma med sine 120.000 innbyggere som bærende argument for kollektivknutepunkt på Grønli. Patetisk heter det.

Og da blir rådet til påtroppende stortingsmann Nygård og hans likesinnede; stikk fingeren, eller gjerne hele hånda ned i kvikklera, og lytt til det statsråd Hareide egentlig sier. Den beste løsningen for Nedre Glomma er en relativt rett trasé mellom Råde og Skjeberg, og et kollektivknutepunkt i Rolvsøy/Greåker-området som vil samle bysentrene Sarpsborg og Fredrikstad om en felles løsning. At en sammenslutning til en storkommune vil være en katalysator i denne sammenheng, er bare åpenbart. Begynn planlegging av et kollektivknutepunkt basert på eldrevne kjøretøy o.l. i Fredrikstad sentrum som skal forsyne jernbanestasjonen lenger oppe langs elva.

Det er antagelig den eneste løsningen som kan realiseres innenfor en periode på ti år. Det er også grunn til å tenke at når Nygård har gått læretid, og fått et par år i korridorene på Stortinget, vil han se Fredrikstad «litt utenfra og ovenfra», og tenke at både jernbaneløsningen og storkommunen Nedre Glomma vil være en god, fremtidsrettet idé.

Det er bare å ønske lykke til.

Les også

Planlegger milliardprosjekt i stillhet: – Vi ønsker ikke å høre at det ikke er mulig

Kommentarer til denne saken