Siden covid19-utbruddet i mars har kulturfolk over hele landet nærmest levd i unntakstilstand. Den enkelte utøver har sett oppdrag i hundretusenkroner-klassen forsvinne over natta – noe som også dokumenteres av byens aviser og på sosiale medier.

Den første korona-perioden jobbet mange med streaming i forskjellige varianter. For en periode ga dette både jobb og inntekter. Men også dette markedet tørket inn. Folk vil ha levende konserter og teater. Det beviste Fredrikstadguttane på Båthuset i sommer, og det beviser forestillingen Absolutt Fredrikstad som i disse dager spilles på City Scene.

Både staten og Fredrikstad kommune har kommet med tiltak og kroner for å stimulere til aktivitet. Det siste er forslaget i statsbudsjettet om nye 100 millioner kroner.

Likevel blir resten av 2020 krevende – og vi må regne med at 2021 også blir krevende. Noen eksperter snakker om at vi må vende oss til håndvask og sosial avstand i to-tre år fremover.

I en vanskelig tid med korona-utfordringer i hverdagen tror vi det er mer behov for kultur enn på lenge. Vi trenger å høre tonene fra gitaren, vi trenger å se skuespilleren med sin monolog.

Leo Grünfelt i Menon Economics tror ikke det blir kommersielt lønnsomt med kulturarrangementer før ved utgangen av 2021.

Dagens grense på 200 publikummere betyr i realiteten for mange arrangører mindre enn 200. Meter'n til Høie betyr at lokaler som kan ta 350 kanskje ikke kan selge mer enn 150 billetter. Da blir inntektsgrunnlaget tynt. Vi ser at mange nasjonale artister dropper band og kor og reiser landet rundt med kassegitaren. Det gir noen kroner i lommeboka, men er i det lange løp ikke utviklende for musikk som en levende og dynamisk kulturform.

De store teatrene i Oslo spiller nå for 200 publikummere. Ganske stusslig å se Sound of Music i Folketeatrets store sal med 200 seter opptatt og resten ledige. Det er ikke bærekraftig for kulturlivet i det lange løp.

I en vanskelig tid med korona-utfordringer i hverdagen tror vi det er mer behov for kultur enn på lenge. Vi trenger å høre tonene fra gitaren, vi trenger å se skuespilleren med sin monolog.

Vi mennesker må ha noe å leve av – men vi må også ha noe å leve for. Vi trenger levende kultur!

Staten, Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune bør sammen forberede seg på at kulturlivet trenger pustehjelp for minst et år fremover. En ekstraordinær tid krever ekstraordinære tiltak.

Midlene må settes inn der det trengs mest. Det forutsetter en dialog mellom myndigheter og kulturliv. I våres hadde Fredrikstads ordfører en digital dialogkonferanse med representanter for byens kulturliv. Denne dialogen bør videreføres.

Kommunen bør prioritere sin støtte til arrangører, produsenter og utøvere som lever av yrket, altså profesjonelle og semiprofesjonelle. Selvsagt skal også amatørene få sitt – men virksomhet på byens scener involverer ofte også amatører.

Det er også viktig å merke seg at mange av støtteordningene er rettet mot større institusjoner og arrangører. Det finnes også en rekke mindre aktører som ikke fanges opp av ordningene. I Fredrikstad har vi mange enkeltaktører som har små AS eller enkeltpersonforetak og som ikke fanges opp av statlige støtteordninger.

Vi vet at det er mange her i byen som i stedet for å drive med kultur starter på Vinmonopolet, Kalnes eller i andre jobber. Dette er greit i en periode, men om grunnlaget for kulturaktiviteten forsvinner for en lengre periode, er det verre å etablere seg igjen.

Vi mener at Fredrikstad kommune nå må ta et større ansvar for å opprettholde et lokalt kulturliv.

Dette bør være grunnlaget for en aktiv korona-kulturpolitikk for Fredrikstad kommune:

  • Iverksette lokale tiltak som supplerer de nasjonale tiltak.
  • Bruke byens kulturarbeidere ved egne arrangement.
  • Fortsatt stimulere til at det skapes kulturarrangementer på byens scener ved å ha egne midler til produsenter – og gjerne forsterke denne budsjettposten.
  • Opprette et dialogforum med byens kulturarbeidere slik at kommunen til enhver tid kjenner behovet og kan innrette tiltakene så presis som mulig.
  • Vurdere å støtte de største scenene med egne øremerkede rammetilskudd basert på aktivitetsplaner.
  • Avsette en million kroner til stipender til kulturarbeidere i Fredrikstad – øremerkes personer som er heltids- eller halvtids-kunstnere og har kultur som viktigste/eneste levebrød. Det kan være 10 stipend a 100.000, eller 20 stipend a 50.000 kroner.
  • En viktig hensikt med tiltakene er at det skapes forutsigbarhet slik at produsenter og aktører kan planlegge for en lengre periode enn kommende uke.
  • Det er en forutsetning at alle legger til grunn gjeldende smittevernregler.