Stenger hovedgate i Fredrikstad sentrum

Storgata skal asfalteres og stenges derfor for gjennomkjøring to kvelder og netter denne uka.