Gå til sidens hovedinnhold

Stemmerett for hytteeiere? La oss i det minste ta debatten

Artikkelen er over 1 år gammel

Når Paul Henriksen vil legge bort fordommene og ta denne debatten, er det fordi han også ser muligheter. Den kan gi utvidet samarbeid med hytteeierne og en vitalisert politisk debatt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På bakgrunn av et intervju med generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor, har Aftenposten 9.7. en større artikkel knyttet til spørsmålet om endringer i valgloven for å styrke hytteeiernes innflytelse på hyttekommunen. Denne artikkelen er senere fulgt opp med et innlegg i Fredriksstad Blad, skrevet av Mona Flemmen, leder i Hvaler Hytteforening.

Bakgrunnen for at disse problemstillingene blir reist, er at for dagens hyttebefolkning, det være seg i kommuner som Hvaler og Tjøme ved kysten, eller i fjellkommuner som Ringsaker og Trysil, er hyttelivet ganske annerledes enn tilfellet var for noen tiår siden. Mens tidligere generasjoner flyttet på hytta når skoleferien tok til og låste og «slokket» når skolen igjen startet opp, så brukes hytta nå også i store deler av året for øvrig. I dette bildet hører også med at det nå skjer et generasjonsskifte på eiersiden der barn som har vokst opp med og på hytta, overtar stedet og utvikler dette.

Vi må ha evne til å se dette som et demokratisk engasjement det er vel verdt å ta på alvor og ikke gå rett i skyttergrava, væpnet med all verdens fordommer, slik Hans Herman Utgård gjør i et leserinnlegg i FB nylig.

Mange har med det en sterk tilhørighet til hyttekommunen og legger derfor også ned et engasjement for denne langt ut over tomta og båtplassen. Vi har gode eksempler på dette på Hvaler gjennom hyttefolkets støtte både til kulturlivet, for redningsselskapet, i søppelrydding i strandsonen og i det kulturhistoriske arbeidet. I tillegg kommer så at en rekke reguleringstiltak berører hytteområdene og at hytteeierne betaler eiendomsskatt. Nevnes skal også det uomtvistelige forholdet at hyttefolkets kjøpekraft er viktig for å opprettholde et næringsliv alle som bor og ferdes i kommunen drar nytte av.

Når spørsmålet reises om å styrke hyttebefolkningens innflytelse på en hyttekommune som Hvaler, for eksempel gjennom en endring i valgloven slik Aftenpostens artikkel skisserer, så må vi tåle å ta denne debatten. Vi må ha evne til å se dette som et demokratisk engasjement det er vel verdt å ta på alvor og ikke gå rett i skyttergrava, væpnet med all verdens fordommer, slik Hans Herman Utgård gjør i et leserinnlegg i FB nylig.

Når det er sagt, så reiser selvsagt spørsmålet om stemmerett i en eller annen form helt klart problemstillinger som utfordrer et viktig og bærende prinsipp om «en «mann» en stemme», og med det en stemme i kommunen du skatter til. Dette er en debatt som i tillegg utfordrer spørsmålet om valgbarhet og som kan komme til å berøre rammetilskuddet kommunene i dag får fra staten.

For en hyttekommune som Hvaler vil dette imidlertid kunne ha en positiv mulighet i seg, knyttet til den mangelfulle tildeling vi i dag opplever nettopp i forhold til vertskapsrollen for nærmere 4500 hytter der hyttefolket langt på vei har krav på de samme pleietjenestene som befolkningen for øvrig, uten at dette blir kompensert. Det positive i en slik mulig endring i valgloven, er også knyttet til at et større antall personer, men andre erfaringer og perspektiver, engasjerer seg direkte i den politiske debatten i kommunen. En vitalisering her er av mange årsaker ønskelig.

Det kan godt tenkes at motivet enkelte hytteeiere har for et slik forslag om hel eller delvis stemmerett (vekting av stemmen i bo og hyttekommunen – ett av forslagene som er lansert) er knyttet til ønsket om å få fjernet eiendomsskatten, for Hvalers del pr. i dag en helt nødvendig skattlegging. At dette er et bakenforliggende motiv, bør imidlertid ikke hindre oss i både en saklig debatt om utvidet samarbeid mellom kommune og hyttebefolkningen, herunder også se det spennende i at vårt demokrati utvikles gjennom en mulig fremtidig endring i valgloven.

Les også

Nødanrop fra Hvaler: – Her mangler vi 20 millioner kroner!

Les også

Hvaler avlyser hopp i eiendomsskatt for hus og ferieperler

Kommentarer til denne saken