Er du ett av 3,5 millioner medlemmer i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i kirkevalget. Det foregår nå samtidig med kommunevalget. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Uansett hvor ofte du er i kirken.

Hva er viktig for deg?

  • En kirke der du kan få hjelpe til å finne mening i livet og støtte til å mestre livet?
  • En kirke som rommer viktige livshendelser for deg og familien din?
  • Et sted for flotte konsertopplevelser?
  • En kirke som holder gudstjenester ukentlig?
  • Mulighet til å gjøre en innsats for andre?
  • En kirke som stiller opp for deg og andre når det trengs?

Som medlem i Den norske kirke bidrar du til at kirken er en demokratisk folkekirke. Når du stemmer i kirkevalget støtter du kirkens arbeid, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den fremover.

Den norske kirke er Norges folkekirke. Folkekirken favner videre enn forkynnelse til de som tror. Med 80.000 frivillige, 8.000 ansatte og 1.600 kirkebygg er kirken til stede i hele landet for å skape mer himmel på jord. Folkekirken bidrar til fellesskap, glede, livsmestring og mening for alle medlemmer og alle andre, for eksempel gjennom dåp, bryllup, gravferd, babysang, barne- og ungdomsaktiviteter, kor og konserter.

Folkekirken bidrar til å ta vare på vår felles kulturarv, i form av kirkebygg og tradisjoner. Folkekirken favner også mange med sitt sosiale arbeid for mennesker i sårbarhet, ensomhet og sorg. Folkekirkens tilbud er åpent for alle.

Jeg håper du som medlem vil stemme i årets kirkevalg! Du kan stemme samtidig som du stemmer i kommunestyre- og fylkestingsvalget. Kirkevalget skjer i et lokale rett i nærheten av kommunevalget.

Kirkevalget er todelt slik som kommune- og fylkesvalget. Du stemmer lokalt ved å stemme på medlemmer til menighetsrådet der du bor. Menighetsrådets hovedoppgave er å utvikle menighetens arbeid i lokalsamfunnet. Rådet bestemmer blant annet hva lokalkirken skal gjøre av sosialt arbeid (diakoni), kulturarrangementer, gudstjenester og kirkens tilbud til barn og unge i soknet.

Du stemmer regionalt og nasjonalt ved å stemme på medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. Det er ett valg. Bispedømmerådet er det regionale styringsleddet i Østfold og Akershus- øst. Rådet jobber strategisk med å samle og formidle kunnskap om utvikling i menighetene, drive utviklingsprosjekter og fremme samarbeid mellom menigheter i Borg. Det er elleve bispedømmer i Norge.

Les mer om kandidatene til begge valgene på www.kirkevalget.no

Godt valg!