I sitt innlegg i Fredriksstad Blad 3. september skriver Oda Mossik Bernhardsen og Elisabeth Pagander Austrheim om kirkevalget og de ulike listene som stiller til valg, og mener den største forskjellen på listene ligger i synet på demokrati.

Bernhardsen og Austrheim og andre kandidater på nominasjonskomiteens liste er opptatt av at de er nominert av menighetsrådene. Det er ikke så rart, for det er ikke så mye annet som samler dem enn akkurat det faktum. Det er likevel ikke riktig at disse kandidatene i større grad er tillitspersoner verken i kirken eller på vegne av menighetene enn andre kandidater som stiller til valg. Tillitspersoner blir man når man blir valgt, og tilliten og mandatet kommer fra velgerne.

Mange av oss som stiller til valg for Åpen folkekirke har lang fartstid i menighetsråd og andre frivillige verv i kirken. Vårt program er utformet med menighetens beste i tankene. Vi skisserer også hvordan vi ønsker å bidra til en åpen og inkluderende kirke.

I innlegget viser Bernhardsen og Austrheim også til at det ikke er aktuelt å endre på vedtaket om likekjønnet vigsel nå. Jeg er selvsagt enig i at det er usannsynlig at det blir aktuelt i denne perioden. Like fullt er det et faktum at en del kandidater går til valg på at vedtaket skal reverseres. Det viser hvor viktig det er at det blir valgt inn kandidater som entydig vil kjempe mot en slik utvikling. De kandidatene står på Åpen folkekirkes liste.

Hvis man er opptatt av at både menigheten og det enkelte medlem skal ha gode kår, så bør man stemme Åpen folkekirke. De som stemte på oss sist bidro til at kirken tok et langt steg for å bli mer åpen og inkluderende. Vi trenger fortsatt støtten fra velgerne for å fortsette det arbeidet. Godt valg!

Les også

Kirkevalget: Kampen for kjærligheten er ikke over!