Til høsten er det stortingsvalg. Det har innvirkning på din og min hverdag.

Jeg mener en god offentlig kommunehelsetjeneste er viktig – det mener også Arbeiderpartiet. Vi satser på mer penger til kommunene for å løse de viktige oppgavene. Arbeiderpartiet mener at de oppgavene løser vi best i fellesskap.

Vi trenger ikke en politikk som raserer velferden, men vi trenger Arbeiderpartiets løsninger som satser på smartere organisering av helsevesenet vårt. Skal vi få til det, trenger vi en regjering som spiller på lag med kommunene. Ikke som nå, hvor regjeringen gang på gang sender store og komplekse velferdsoppgaver ut til kommunene, uten at det følger nok penger med til nye oppgaver.

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har og får ansvaret for. Derfor må vi ha regjeringsskifte til høsten. Jeg oppfordrer alle som er opptatt av kommunehelsetjeneste til å stemme Arbeiderpartiet ved valget. Det gir mulighet til å utvikle kommunen med regjeringen som lagspiller.

Vi bevilger ikke bare mer penger, men vi har også fokus på hvordan vi sammen kan bevare en velferdsstat som tar vare på oss alle uavhengig av hvordan livene våre er. Arbeiderpartiet tar på alvor fremtidens vekst av flere eldre, og færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Dette krever at vi ser på flere tilrettelagte boliger, har økt fokus på velferdsteknologi og ikke minst innfører en storsatsing på aktivitetstilbud for eldre.

Godt valg!