Høstferien står for døren - sko deg for turen

Snart er et høstferie, og med den øker trafikkken på veiene våre. Statens vegvesen ber oss planleggeferien så godt som mulig.