(Halden Arbeiderblad)

Det er en vanlig arbeidsdag i vold- og sedelighetsavdelingen i Øst politidistrikt. Gruppeleder Daniel Holm er på vakt, sammen med de tre politibetjentene Camilla, Martine og Ingrid. De tre har mye direkte kontakt med både siktede og ofre i voldssaker, og derfor nøyer vi oss med å bruke etternavnet deres.

– Skal skje så skånsomt som mulig

Lederen for vold- og sedelighetsavdelingen, haldenseren Tore Løwengreen er også med, i tillegg til koordinator Hanne Leira.

Avisa har fått tillatelse til å være med på møtet. Detaljer om hvem som skal hentes inn til avhør, hvem som skal pågripes og hvor i Østfold pågripelsene vil finne sted, skjermes for oss. Personvernet ivaretas.

– Hvorfor henter dere ikke barna hjemme?

– Når vi venter med å hente inn barna og pågripe faren til barna er på skolen, er for at dette skal skje så skånsomt som mulig for barna. På skolen kan vi få hjelp av lærere eller andre i personalet som barna kjenner, så slipper de også å være vitne til at vi pågriper en eller begge foreldre, sier Daniel Holm.

Mannen det er snakk om er bestemt pågrepet i en pågående etterforskningen av vold i familien, og saken har vært under planlegging i noen dager.

Politibetjentene går gjennom hvordan de skal forholde seg under pågripelsen sammen med gruppelederen. De tar hensyn til at man må regne med at mannen kan være både fortvilet og sint når de henter ham inn, og det er viktig å sørge for at rettighetene hans og politibetjentens sikkerhet under pågripelsen blir tatt hånd om.

63 dagsverk på én sak

– Vi har tidsfrister å forholde oss til, og de er fra én til tre uker avhengig av hva slags forhold det er snakk om. Det et er meget stort apparat som skal til i forbindelse med noen tilrettelagte avhør, forteller Daniel Holm.

Han er opptatt av at jobben skal gjøres med stor grad av profesjonalitet i alle ledd, og at et godt utfall av saken de jobber med avhenger av dette.

Bildeserie

BILDER: Her avhøres barn og unge om vold og overgrep

– Tilrettelagt avhør har virket siden høsten 2015, barnehuset i Moss siden november 2016, og vi har gjort oss noen erfaringer. Blant annet at saker som krever tilrettelagte avhør øker, og at presset på oss blir større, sier Daniel Holm.

Avdelingsleder Tore Løwengreen er enig i dette:

– Det hender at flere familiemedlemmer hentes samtidig, slik som vi skal i dag. For en tid tilbake hentet vi fire barn til tilrettelagte avhør samtidig, i tillegg til at begge foreldrene ble pågrepet for avhør. I løpet av noen få dager brukte vi hele 63 dagsverk for å organisere og gjennomføre dette så smidig og godt som mulig. Det forteller en del om ressursbruken, sier Tore Løwengreen.

– Til det beste for barna

Like fullt er både han og gruppeleder Daniel Holm skjønt enige om at arbeidet med tilrettelagte avhør er til det beste for barna.

– Barns rettssikkerhet blir mye bedre ivaretatt i dag, og vi etterforsker flere saker med barn involvert. Barns beste og rettssikkerheten går hånd i hånd, sier Daniel Holm som forklarer:

– Det er ikke alltid at en sak ender i påtale og dom, men vi kan få informasjon i avhørene som vi kan dele med barnevernet eller annet helsepersonell. Dette er verdifullt for dem og kan igjen bidra til at barna kan få et bedre liv, sier Daniel Holm.

Han har selv snakket med foreldre som har mistet kontrollen over familien sin, og slått barna.

– Noen ganger er det til barnets beste at familien får hjelp og at de voksne får profesjonelle råd om oppdragelse. Andre ganger er det til barnets beste at det blir pågripelse og rettssak, sier Daniel Holm.

155 tilrettelagte avhør så langt

I forkant av dagens pågripelse har koordinatorene ved avdelingen jobbet for å få alle brikker på plass. To avhørsrom i Statens barnehus er booket, og avhørsledere, spesialrådgivere, etterforskere, forsvarsadvokater, bistandsadvokater og setteverger er blant personene som er booket inn.

Hanne Leira er en av dem som jobber med å koordinere avhørene.

– Jeg har lister med personer som er godkjente til denne typen oppgaver, og når jeg får i oppdrag å koordinere et tilrettelagt avhør, begynner jeg å ringe. Hvis det er behov for setteverge, dersom foreldrene ikke kan møte med barna, søker jeg Fylkesmannen om dette. Ved behov for bistandsadvokat, har jeg lister over godkjente advokater. Slik går jeg gjennom alt som skal bookes, inntil avhøret er klart til å gjennomføres, forteller Hanne Leira som bekrefter at antallet tilrettelagte avhør øker i Østfold.

– Så langt har vi koordinert 155 tilrettelagte avhør bare her i Østfold, og det er en økning i forhold til samme periode i fjor, sier Hanne Leira.