(Halden Arbeiderblad)

Statens barnehus er for barn og ungdom hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en utviklingshemming eller voksne som er særlig sårbare.

Profesjonelt hus for tilrettelagte avhør

Barnehuset i Moss åpnet 1. november 2016 og dekker Øst Politidistrikt som består av Østfold, Follo og Romerike. Når et barn fra Halden skal i tilrettelagte avhør i forbindelse med en mulig straffesak for eksempel, er det her det gjøres.

De fire avhørsrommene og de andre oppholdsrommene i barnehuset er annerledes enn andre avhørsrom ved politistasjonene i Østfold. Du merker med en gang du kommer inn at dette stedet er laget for å ta best mulig vare på barn og unge i en vanskelig situasjon. Selve avhørsrommene er rolig innredet, slik at barnet ikke skal bli distrahert. Avhørsrommene og oppholdsrommene ominnredes også i forhold til alderen på barna som er her, hvilke leker de liker for eksempel, eller andre ting som kan bidra til at de føler seg tryggere og ikke opplever det som skremmende å være her.

– Målet er at vi skal få gjennomført avhøret på en riktig og best mulig måte, samtidig som barnet skal ha en positiv opplevelse av å være her. I tillegg er det viktig at foreldrene eller de foresatte vet at barnet deres er trygt og at det har det bra mens det er her, sier Lene Vestby som er spesialrådgiver ved barnehuset.

– Selv om Statens barnehus ligger under Øst politidistrikt, er personalet sivilt ansatte, og alle som arbeider med oppfølging og behandling har bred barnefaglig kompetanse, forteller Cathrine Bergheim. Hun er leder ved Statens barnehus.

35 ansatte her er alle sivilt ansatte i Øst politidistrikt. I tillegg er det 10 kontoransatte som gjør etterarbeid med avhørene.

Følger med på skjermer

Det er et stort apparat som settes i gang når et barn skal avhøres på Statens barnehus. I tillegg til selve avhøreren, kan opp til 10 profesjonelle personer følge det tilrettelagte avhøret på skjermer i et tilstøtende rom.

Barnet som avhøres sitter alene sammen med en avhører/etterforsker, men barnet er på ingen måte alene av den grunn.

Teamet utenfor selve avhørsrommet ledes av en politijurist, som også er avhørsleder og har det siste ordet. Juristen avgjør etter avhøret om det er behov for flere tilrettelagte avhør av barnet, eller om noen skal pågripes og siktes. Eller om siktede skal slippes fri, for eksempel. Det som kommer fram i de tilrettelagte avhørene avgjør hvorvidt politiet har grunn til å gå videre med etterforskningen eller ikke.

– Som politijurist og avhørsleder er dette mitt ansvar, sier Lise Winther som er på jobb i barnehuset når vi er på besøk her. Hun og resten av teamet som skal være her mens avhøret pågår er i gang med forberedelsene.

Det er strenge regler og retningslinjer for hvordan et tilrettelagt avhør av barn skal gjøres. En av grunnene til dette er at avhøret kan bli avspilt i en eventuell rettssak senere. Ved å benytte seg av tilrettelagte avhør, slipper barnet senere å møte i retten senere. Av den grunn kan det også være forsvarere og bistandsadvokater til stede for å følge et tilrettelagt avhør.

Bildeserie

BILDER: Her avhøres barn og unge om vold og overgrep

Hun er barnets verge

I tillegg er det ofte en setteverge på plass, en person som er oppnevnt av Fylkesmannen som barnets verge under avhørene. Når vi besøker barnehuset skal en gutt under 10 år avhøres, og Wenche Henriksen er oppnevnt som hans setteverge.

– Det er ikke alltid at foreldrene kan være med på avhørene. Min jobb som verge er å sørge for at barnets rettigheter og behov ivaretas, forteller hun og fortsetter.

Alle vi snakker med på barnehuset sier gjennomgående at de synes de har en meningsfull jobb som er viktig. De føler at jobben de gjør utgjør en forskjell, og at de kan gjøre livet bedre for barn, og derfor er det verdt det. Til tross for alle de vonde tingene de hører og ser.

– Noe av det jeg personlig synes er vondest, er når du merker at barnet eller ungdommen er instruert av noen andre, voksne for eksempel, og avhøreren ikke greier å komme nå dette og fram til sannheten, sier Wenche Henriksen.

Vold og seksuelle overgrep

Tallenes tale er klar og brutal. Av de 1260 barna og ungdommene som ble avhørt ved Statens barnehus i Moss i 2017, ble 41 prosent - 516 barn - avhørt i forbindelse med seksuelle overgrep. 53 prosent - 668 barn - ble avhørt i forbindelse med vold. De øvrige seks barna ble avhørt i forbindelse med andre forhold.

Noen av de seksuelle overgrepene det er snakk om, er nettovergrep, og i slike saker kan det ofte være flere ofre. Dette er en av grunnene til at antallet barn som avhøres om seksuelle overgrep er såpass høyt.

– Nettet er dessverre også en arena for de med dårlige hensikter, sier Tore Løwengreen som er leder for vold- og sedelighetsavdelingen i Østfold.

Statens barnehus i Moss er haldenserens ansvarsområde. I løpet av en dag kan så mange som 100 personer være på jobb i barnehuset.

– Flere og flere avhør

Utgangspunktet for å komme til barnehuset er en anmeldelse til politiet. Politiet skal som en del av etterforskningen foreta tilrettelagte avhør på barnehuset av barn som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. I tillegg kan politiet foreta tilrettelagte avhør på barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt.

– Det er overraskende for en utenforstående å se at det er hele sju avhør av barn her bare i dag...

Dette er en vanlig dag for oss, og det ser ikke ut til at behovet for oss minker. Så langt i år har vi gjennomført flere tilrettelagte avhør enn til samme tid i fjor. Vi har tidsfrister som skal holdes, og politiet har i en del tilfeller én uke på seg fra anmeldelsen kommer til barnet skal være avhørt, sier leder Cathrine Bergheim.

Avdelingen her er delt i flere soner. Målet er at barnet skal slippe å forholde seg til flere enn nødvendig. I barnets sone er det i tillegg til avhørsrommene, pauserommene og kantina, medisinsk undersøkelsesrom hvor barnet kan bli undersøkt av tannleger fra både Østfold og Akershus fylkestannlege. Statens barnehus samarbeider med leger og sykepleiere fra både Ahus og Kalnes.

Hører hjerteskjærende ting i jobben

I Startens barnehus er det også en kontoravdeling der ansatte studerer og hører nøye gjennom alle avhør som gjøres.

– Vi transkriberer avhørene. Vi skriver ned alt som sies, samtidig som vi beskriver hva barnet gjør og hva vi ser. Når vi leverer fra oss avhørene, kan de av utseendeminne om manuskripter som skuespillere bruker, forklarer Ida Appelgren som er en av dem som arbeider her.

I dag er hun på jobb sammen med Anne Lene Henriksen og Siv Hognestad.

– Hvordan er det å jobbe med dette?

– Det er givende og vi føler at vi gjør en viktig jobb, sier Siv Hognestad.

– Ja, det er en god følelse å være en del av arbeidet som gjøres for at barn skal bli hørt og få det bedre, sier Anne Lene Henriksen.

De mener at dette veier opp mot alt det de hører av fæle ting.

– Vi hører hjerteskjærende ting i jobben vår. Men det er verre for de barna som har gjennomgått dette, og vi må tåle å høre dette for å kunne hjelpe dem, sier Siv Hognestad.