Fremskrittspartiet foreslår å fjerne avgiftene på bensin- og diesel, og ber regjeringen også vurdere å redusere eller fjerne moms på drivstoff dersom prisutviklingen fortsette.

Vi står nå i en helt ekstraordinær situasjon.

Folk har aldri opplevd høyere priser på bensin og diesel, samtidig som pengene renner i statskassa som følge av olje- og gassprisene. Situasjonen blir heller ikke bedre av at Ap/SP regjeringen økte drivstoffavgiftene fra 1. januar i år.

Fremskrittspartiet fremmer forslag om å fjerne både veibruksavgiften og Co₂-avgiften på drivstoff. Det vil gi om lag åtte kroner lavere pumpepris på bensin og sju kroner lavere pumpepris på diesel. I tillegg ber vi regjeringen vurdere om også momsen kan reduseres eller fjernes, dersom utviklingen med økende priser fortsetter.

Staten ligger an til å tjene seks ganger så mye på olje og gass som antatt i statsbudsjettet. Vi har råd til å bruke noe av de skyhøye inntektene på 1750 milliarder kroner, til å hjelpe folk flest.

Dersom FRP får flertall i Stortinget vil det bety at et avgiftskutt på 400 kroner dersom du fyller 50 liter bensin. Dersom du kjører 16.000 kilometer i året med en bil som bruker 0,7 liter bensin på mila vil FrPs forslag bety et avgiftskutt på rundt 9.000 kroner.

Dette handler om å stille opp for folk flest i en situasjon med en slags unntakstilstand hvor prisene er ekstraordinært høye.

Folk bruker ikke bilen for moro skyld – de bruker den for å komme seg frem.

Mange østfoldinger er helt avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Det er da uakseptabelt at staten skal tjene enorme summer på de skyhøye bensin- og dieselprisene.

Jeg utfordrer derfor de andre partiene til å stemme for FrPs forslag.