Staten sparer, beredskapen er dårlig og folket må betale

– Kalnes kan ikke klandres for dette. Alle, inklusive den nye direktøren, gjør så godt de kan. Men regjeringen kan klandres, mener Trond Holm.

– Kalnes kan ikke klandres for dette. Alle, inklusive den nye direktøren, gjør så godt de kan. Men regjeringen kan klandres, mener Trond Holm. Foto:

Av

Tidligere seksjonsoverlege Trond Holm bebreider regjeringen for ikke å «gi sykehus og kommuner de nødvendige ressurser for anstendig behandling av folk og økonomi». Han mener «organisatorisk idioti» har svekket epidemiberedskapen i Halden.

DEL

Leserbrev

Pasienter som behandles ved nye Sykehuset Østfold på Kalnes (operasjoner, hjerteinfarkt, blodpropper, hjerneslag etc.), må ofte etter at den alvorligste situasjonen er overstått, fremdeles behandles i sykehus dager eller uker til de er restituert. Men da har Kalnes ikke plass, og de blir overført til hjemkommunene. Hvis kommunene ikke kan ta imot med en gang, må de betale 5.036 kroner pr. døgn. De kalles overliggere, og i fjor var det 4.000 av dem som kommunene måtte betale over 20 millioner kroner for.

Nytt er at kommunene også må betale for overliggere i psykisk helsevern, nå som sykehuset har måttet redusere sengetallet fra 200 til 90.

Kalnes ble bygget for lite og klønete organisert. Se kronikk i Dagsavisen 10.04.2018 og diverse innlegg i Aftenposten.

Som sykehuslege i en mannsalder og tidligere også infeksjonsmedisiner tar jeg gjerne en diskusjon om sykehusberedskap i epidemitider og om mengder konsulenter i stedet for et fåtall dyktig fagfolk.

Kalnes kan ikke klandres for dette. Alle, inklusive den nye direktøren, gjør så godt de kan. Men regjeringen kan klandres. Den tar ikke ansvar ved å gi sykehus og kommuner de nødvendige ressurser for anstendig behandling av folk og økonomi. Regjeringen har meget god råd, men har andre hjertebarn som de synes behøver mer, for eksempel spare formuer for beskatning. Eller oljefondet.

Nå i epidemitider kommer dessuten den organisatoriske idiotien inn her i Halden. Haldenserne bygde selv et treetasjes sykehus hvor det var 124 sengeplasser pluss kirurgisk og indremedisinsk virksomhet med mer, samt noen bolighus for personale. Dette ble overlatt til det sammenslåtte «Sykehuset Østfold» vederlagsfritt og uten betingelser, hvoretter det ble overlatt til Staten, representert ved det monstrøse Regionale Helseforetak Sørøst som i tillegg til vanlig helsepersonale har 1385 konsulenter med årslønn på over to milliarder.

Helse Sørøst omgjorde det flotte somatiske sykehuset til psykiatriske institusjon som huser maksimalt 29 pasienter. Resten står tomt. Den virkelige galskapen – ikke pasientene, men Helse Sørøst – slo til da dørene ved ombyggingen i sykehuset bevisst ble gjort så trange at pasientsenger ikke kan kjøres gjennom dem. Det var kriminell handling i forhold til beredskap

Så har vi nå en epidemi som i verste fall behøver mengder sengeplasser. Da er det kjekt å ha reserver i beredskap som Helse Sørøst altså murte igjen dørene for.

Og da Halden trodde de med rettens hjelp kunne få tilbake nevnte bolighus, tapte de en opplagt sak både i tingrett og lagrett. Tja, hva kan en stakkars kommune stille opp mot 1385 konsulenter som ikke har personlig ansvar.

Bakom kjører altså regjeringen sitt spareløp. Og viser at for den spiller beredskap og folkehelse mindre rolle. Mens mine kolleger ikke gis tyngde i debatten.

Som sykehuslege i en mannsalder og tidligere også infeksjonsmedisiner (blant annet under krig i Gaza) tar jeg gjerne en diskusjon om sykehusberedskap i epidemitider og om mengder konsulenter i stedet for et fåtall dyktig fagfolk. Og hele meningen med de regionale helseforetak som kan erstattes av ett eneste sykehusdirektorat.