Gå til sidens hovedinnhold

Staten er problemet i boligpolitikken, ikke løsningen

«Gjennom slike virkemidler vil Frp tilrettelegge for økt boligbygging og redusere det høye presset på boligmarkedet.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

AUF og Arbeiderpartiet mener i debattinnlegget «En boligpolitikk for vanlige folk» at de står for en boligpolitikk for vanlige folk ved å la staten eller kommunen eie en del av boligen din som du med tid og stunder kan kjøpe fullstendig eierskap i. Problemet i dette er bare at om stat og kommune ikke hadde hindret vanlige folk i å kjøpe bolig ved å kreve dyre avgifter, eiendomsskatt og føre en nei til nybygg-politikk så ville vanlige folk hatt penger til å kjøpe egen bolig for en rimelig pris helt på egenhånd. Staten er altså problemet i boligpolitikken, ikke løsningen.

Vi har kultur i Norge for en sterk eiendomsrett og selv om sosialistenes våte drøm er å ha statlig kontroll over private boliger, så er det et viktig frihetsprinsipp at folk kan eie og kjøpe bolig uten offentlige inngrep. Dette frihetsprinsippet i boligpolitikken er ikke fullkomment i dag, men Frp er eiendomsrettens fremste beskytter i Norge, og derfor vil et sterkt Frp på Stortinget i forhandlinger sikre en billigere og mer folkevennlig boligpolitikk. Sosialistene vil derimot med sin trangsynte boligpolitikk, sine økte skatter og avgifter hindre vanlige folk i å realisere boligdrømmen.

En spredt og mer fleksibel boligbyggingspolitikk er avgjørende for at boligmarkedet skal fungere ved å få ned boligprisene og de tilhørende kostnadene ved å eie egen bolig, slik at vanlige arbeidsfolk får råd til å eie fremfor og leie.

Derfor skal Østfold Frp satse på åpning av områder som i dag har sterke restriksjoner, videre fortetning i tettbebygde strøk, endring av markagrensene og fjerne Markaloven, ha en liberal holdning til høyere bygging og gi reelle bevilgninger til investeringer i både vei- og kollektivnettverk i og til byene så folk kan bo i distriktene og likevel jobbe i byene. Gjennom slike virkemidler vil Frp tilrettelegge for økt boligbygging og redusere det høye presset på boligmarkedet.

For ytterligere å gi folk kjøpekraft til egen bolig skal Frp heve grensen for hva unge årlig og totalt kan spare gjennom BSU-ordningen, fjerne dagens egenkapitalkrav og la bankene selv vurdere den enkeltes evne til å betjene lån, gjøre eiendomsskatt ulovlig i Norge og fjerne dagens dokumentavgift fordi den er en statlig snikinntektskilde som fordyrer boligkjøp uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.

Østfold Frp står altså for en markedsliberal og individrettet boligpolitikk, som på en kostnadredusert måte rettferdig sikrer alle i samfunnet å ha lik mulighet til og eie sin egen bolig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.