Gå til sidens hovedinnhold

Står ikke til troende når Høyre tar æren for alt som er bra

Artikkelen er over 2 år gammel

Ole André Myhrvold, Sp: – Det morsomste er når Høyre hevder de lytter til lokaldemokratiet og samtidig legger ned Østfold fylkeskommune.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre har i disse dager et masseprodusert leserbrev på trykk i Østfold-avisene med litt ulike signaturer. I Fredriksstad Blad 19. mars er det stortingsrepresentantene Pettersen, Schou og ordførerkandidat i Fredrikstad, Velgaard som står som avsendere. Uansett hvem som har signert fortjener bildet de tegner om at Høyre har æren for alt som er bra en korreksjon. Blant annet skryter Høyre-representantene av økte bevilgninger til samferdsel. Til det er det bare å si: Ja, heldigvis har regjeringen klart å følge opp de satsingene som lå i Nasjonal transportplan fra 2013 som Senterpartiet fremmet da vi satt i regjering.

Nå ser vi derimot at dette ikke er nok, og derfor foreslo Senterpartiet i statsbudsjettet for 2019 å bruke 200 millioner mer på riksveier. Da ville vi kommet i gang med flere utbygginger enn det dagens regjering gjør. Senterpartiet har også foreslått et vedlikeholdsprogram for fylkesveiene, men dessverre stemte Høyre og resten av regjeringspartiene mot dette. Et fylkesveiløft som Senterpartiet foreslo, ville bedret fremkommeligheten for folk og næringsliv i hele Østfold, ikke minst for tømmertransportene på vei til Borregaard og Norske Skog Saugbrugs.

En annen ting som tas opp er god kommuneøkonomi. Det er riktig at inntektene til kommunene øker, men det det er ikke takket være regjeringen. Hovedsakelig skyldes det økte skatteinntekter og inntekter fra Havbruksfondet. Justert for befolkningsstørrelse, sammensetning og vekst økte imidlertid de kommunale utgiftene mer enn inntektene. Dette skyldes politiske prioriteringer som bemanningsnormer i barnehage og skole, gjeldsnivå og renteøkning. Mange kommuner svarer derfor at budsjettarbeidet er mer krevende nå enn det har vært tidligere år.

Representantene hevder også at Solberg-regjeringen har flyttet ut flere statlige arbeidsplasser fra Oslo enn hva den forrige regjeringen gjorde. Samme dag melder Faktisk.no at dette er delvis feil fordi Høyre ikke regner med utflyttingen av Veterinærinstituttet til Ås. Tar man med disse vil man se at den rødgrønne regjeringen, som Sp var en del av, vedtok å flytte 1111 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Solberg-regjeringen har så langt vedtatt utflytting av 404 arbeidsplasser.

Vi var dessuten mange som hadde forhåpninger om at regjeringen ville flytte Landbruksdirektoratet til Mysen og Politihøyskolen til Moss. Resultatet er så langt at Landbruksdirektoratet ikke blir flyttet, men at en liten del blir skilt ut og flyttet til Steinkjer, mens formuleringene om utflytting av Politihøyskolen forsvant i budsjettmessige formuleringer i fjor høst.

Det morsomste poenget fra Høyres representanter kommer likevel til slutt, da de hevder at de lytter til lokaldemokratiet. Dette står i klar motsetning til den meningsløse tvangssammenslåingen av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. «Vi ønsker flere avgjørelser tatt i Østfold», skriver de, samtidig som de legger ned Østfold fylkeskommune, og flytter innflytelse og arbeidsplasser inn til Oslo. Det står rett og slett ikke til troende og det tror jeg velgerne merker seg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.