Stålbedrift konkurs – men de hissige kreditorene uteble

Selskapet SCM Norge AS har ligget brakk en stund og ikke levert årsregnskaper, Nå er bobehandlingen etter begjæring om tvangsavvikling ferdig.