Å kritisere den nye Stadion-avtalen er fullstendig skivebom

Het potet: I forrige uke behandlet Formannskapet den nye Stadion-avtalen mellom Fredrikstad kommune og FFK. Den ble vedtatt mot én stemme.

Het potet: I forrige uke behandlet Formannskapet den nye Stadion-avtalen mellom Fredrikstad kommune og FFK. Den ble vedtatt mot én stemme.

DEL

MeningerFFK sliter, både sportslig og økonomisk, og når idrettskjempen vakler, er den et fristende bytte å skyte på. Sist ut er Nedre Glomma turn-styremedlem Geir Dalene. I en kronikk mandag kritiseres Fredrikstad kommune, FFK og FB.

Kronikken er dessverre basert på faktafeil og spekulasjoner, hvilket er synd fordi en generell debatt om toppidrettens vilkår i Fredrikstad kunne vært interessant. Først som sist:

Å kritisere den nye Stadion-avtalen, er rent ut skivebom.

Mer om hvorfor straks.

Men først: Nedre Glomma turn gjør en fantastisk jobb. De er byens største idrettslag målt i antall aktive medlemmer, men lever i en tøff hverdag med en høy leie på drøyt to millioner kroner i det privateide anlegget i Tomteveien. Slik burde det ikke være. Og bare for ordens skyld: Undertegnede har selv en tiåring som trener 11–12 timer hver uke hos Nedre Glomma, jeg er foreldrekontakt og bruker noen dugnadstimer i året for foreningen.

Det er lett å forstå deres frustrasjon. Men det blir ikke riktig å bruke FFKs nye avtale med Fredrikstad kommune som brekkstang for oppmerksomhet rundt egen sak av den grunn. Spesielt ikke med poenger uten rot i virkeligheten.

FFK har i realiteten rotet bort og mistet selve arvesølvet; nemlig verdien fra Holmen og Gamle Fredrikstad Stadion. Klubben har gått fra å eie til å leie. Det har skjedd gjennom økonomisk mislighold i en årrekke, og er under enhver kritikk. Men det har ingen ting med dagens styre og ledelse i FFK å gjøre.

Fremtidens FFK kan ikke straffes for gamle synder i form av en urettferdig leie.

Den første oppfattelsen med den nye avtalen er at FFK slipper å betale leie for 2017. Det er feil. Det korrekte er at FFK slipper å betale leie i 2017 – men det skal betales. Det utestående beløpet for årets ni siste måneder legges på leien i perioden 2018–2022.

At kommunen inngår avtaler for å tilrettelegge for idrettslag i vanskelige situasjoner, er på ingen måte nytt og eksklusivt for FFK.

Det har skjedd før.

FFK har siden 2014 betalt leie for 100 prosent bruk av Stadion, inkludert for ungdom opp til 19 år. Det gjør ingen andre idrettslag i kommunale anlegg. Aldersgruppen opp til 19 år trener gratis i alle kommunale anlegg på hverdager. Videre er det slik at FFK ikke bruker Stadion hele tiden. Da kommunen kjøpte og la om til kunstgress, ble Stadion omdefinert til et breddeanlegg, hvilket betyr at mange flere enn FFK har tilgang til banen. Det er rett og rimelig at FFK betaler for faktisk bruk.

I den nye avtalen har FFK rettighet på 40 prosent av tilgjengelig leietid på Stadion. FFK skal betale for 30 prosent som er kommersiell bruk (kamper og trening for A- og B-lag, alle fotballskoler og så videre). De øvrige ti prosentene er ungdomslag, bylag og gatelag – og følgelig gratis. I realiteten er fordelingen mellom kommersiell aktivitet og bredde nesten 50/50, men FFK betaler også for å få eksklusivitet og førsterett på treningstider.

Avtalen sier også noe om opp- og nedrykk: Markedsverdi og leiekostnad i eliteserien er 2,2 millioner, i 2. divisjon 550.000 kroner. Dette har med bruk av anlegget å gjøre. I eliteserien øker behovet, i 2. divisjon minker det.

Hvor kommer så summene fra? De er beregnet av et eksternt firma; Sarpsborg-baserte Prosjektforum er ingeniører og blant annet spesialister på taksering. Utgangspunktet for summene, kan man lese i rapporten, er sammenlignbare klubber i kommunale anlegg på landsbasis, og Fredrikstad kommunes driftsutgifter på Stadion. Med det grunnlaget, har summene blitt 2,2 millioner, 1,1 million og 550.000 – altså avhengig av sportslig nivå og inntektsgrunnlag.

Det uttrykkes bekymring for at den nye avtalen skal ramme andre idrettslag ved at de får redusert sin støtte. Det er et pussig argument: Det kan ikke være slik at FFK skal subsidiere Fredrikstad-idretten for øvrig gjennom en urettferdig høy leieavtale. Som alle andre foreninger i kommunale anlegg må også FFK ha en fair avtale.

Det er to andre toppidrettslag som også er kommersielle aktører i Fredrikstad kommune: Stjernen og FBKs elitesatsing. Derfor er det interessant å se hva de betaler. Årlig leiekostnad for Stjernehallen og Kongstenhallen: 400.000 og 290.000 kroner. FFK betaler altså helt andre summer, selv med en ny avtale. Når Stjernen og kanskje FBK kan flytte inn i nye arenaer om 4–5 år, er det naturlig å tenke at dagens Stadion-avtale er en god rettesnor.

I dag har Stjernen og FBK selvsagt dårligere fasiliteter og det blir en vanskelig sammenligning. Men ser man på kommunens investering i Stadion, så ble den kjøpt for drøyt 30 millioner inkludert kunstgressleggingen, mindre enn en tredjedel av reell byggekostnad. Fotballdelen av Stadion kostet 102 millioner å bygge i 2006/07. Altså et røverkjøp.

I sakspapirene fra formannskapet fremgår det også hvordan inntektstapet skal dekkes; til dels via budsjettet til Teknisk Drift, og til dels via en refinansiering av et lån. Det står ingenting om redusert støtte til andre idrettslag.

FB får kritikk for ikke å være kritiske til avtalen, men å opptre som klubbavis for FFK. Det er lett å ramse opp mange grunner til å kritisere FFK og Fredrikstad kommune.

Stadionavtalen er ikke en av dem. I denne saken er det én ting FB bør ta selvkritikk på, og det er for ikke å rette oppmerksomheten mot den gamle leieavtalen. I stedet ble den i sin tid hyllet, noe som var feil. For avtalen har vært høyst urimelig for FFK.

Til alt hell har Fredrikstad kommune en dyktig idrettssjef i André Flatner, som forstår verdien av både bredde- og toppidrett. Og at det ene ikke går på bekostning av det andre.

Skal Fredrikstad være en attraktiv by, så trenger vi begge deler. Sunne og aktive oppvekstmiljøer med breddetilbud, og toppidrettens underholdningsaspekt. En levende by må ha begge deler. Og det bør være en kommunal oppgave å tilrettelegge for begge, uten at alle investeringer kan forrentes med gevinst. Det er en umulighet og tydeliggjøres i idrettsavdelingens budsjett: I 2016 brukte kommunen 22 millioner på drift av idrettsanlegg. Inntektene fra lånetakerne – idrettslagene – var cirka 9,5 millioner. Heldigvis er det slik i Fredrikstad, at kommunen investerer i idretten. Enten man får leie enorme tomtearealer gunstig til en golfbane, får en ny flerbrukshall i nærområdet, får trene svømming i et nyrenovert 200-millionersanlegg, får ny ishall – eller bare en normalisert og rettferdig leieavtale. Slik også Nedre Glomma turn burde hatt.

FB heier på alle idrettens deler av Fredrikstad – ikke bare FFK.

Det burde også alle andre som er en del av idretten her i byen også gjøre.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags