Gå til sidens hovedinnhold

Flytter til Stadion med 180 elever

Artikkelen er over 11 år gammel

I august 2011 flytter Wang Toppidrett inn i andre etasje på Stadions ene langside.

Der det nå er råbetong skal 180 elever og 35 ansatte fordelt på 27 årsverk flytte inn. Værstes Øivind Kvammen vil ikke gå i detaljer om leieavtalen. Han omtaler den som "kommersielt bra", men legger ikke skjul på at den også inneholder et bidrag til Wang.

- Vi kan jo ikke leie ut lokalene til butikkdrift, akkurat.

Får trene gratis

-  Dette er stort for Fredrikstad, og en beslutning vi i kommunen ventet på i spenning, sier Fredrikstad-ordfører Eva Kristin Andersen samme dag styret i Wang Toppidrett besluttet å flytte skolen i Moss til Stadion og Fredrikstad. For å få det til, måtte hun lokke.

I mai i år gikk et samlet formannskap inn for å tilby Wang Toppidrett gratis trening ved kommunens idrettsanlegg i tre år. Alene representerer dette en stipulert verdi på 750.000 kroner.

- Det var en forutsetning for flyttevedtaket, sier toppidrettsansvarlig ved Wang Toppidrett, Håvard Johansen, som fryktet frafall blant elevene. I dag dagpendler de til skolen i Moss. Bare et fåtall bor på hybel. Frafall betyr mindre inntekter.

Derfor gikk formannskapet på samme møte i mai inn for å kompensere for et eventuelt inntektsbortfall. Den kommunale garantien er begrenset oppad til 500.000 kroner og gjelder for årene 2010-2014.

- Helt nødvendig at den lå på plass, sier Johansen, og roser Fredrikstad kommune. Han er ikke like udelt positiv til Moss kommune.

- Det hadde ikke vært mulig for skolens styre å sitte stille. Vi henvendte oss til gruppelederne og ordføreren i Moss i mars, uten at mye konkret kom ut av møtene våre.

Vil bygge kompetansesenter

På byens nye videregående skole er det rift om plassene. I år var det 130 søkere til 60 plasser. Vitnemål fra ungdomsskole teller noe for opptak, men ikke alt.

- Vi vurderer den enkeltes prestasjoner innenfor idrett også. Dette er et idrettsgymnas, så dette teller helt klart. Hvor mye, vil variere, sier Tor Øivind Ødegård. Toppidrettsansvalig ved Wanng i Moss håper skolen kan være et kompetansesenter, hvor lokalidretten kan dra veksler på trenerressursene ved Wang. Per i dag er det ansatt 19 trenere der. Flere bor allerede i Fredrikstad.

- Trenergjerningen er ofte ensom, og mange savner nok et større fagmiljø, mener Ødegård. Wang har i dag en omfattende samarbeid med Stjernen om talentutvikling. Intensjonsavtaler med FFK og FBK er underskrevet. Klubbene representerer viktige idretter på Wang: 111 av 180 elever fordyper seg i enten fotball (60), håndball(35) eller ishockey(16).

Satser på idrett og helse

Værstes Kvammen håper på mer idrett til gigantarealene på Kråkerøy.

- Wang er både skole og idrett. Neste høst har vi 2.300-2.400 elever og studenter her. Utdanningsklyngen er godt etablert på Værste. Satsingen fremover vil være å trekke mer idrett og helserelatert virksomhet hit, sier Kvammen.

Kommentarer til denne saken