Den tidligere FFK-stjernespilleren Raio Piiroja (32) er etterliknet for perioden 2005 – 2010. Skatt Øst og kemneren i Fredrikstad mener Piiroja skylder 847.399 kroner i skatt for denne perioden. På toppen kommer 154.623 kroner i renter.

Les også: Raio-lønn skatte-granskes

Les også: Svein Johannessen: - Vi har sagt opp avtalen

I en kjennelse Fredrikstad tingrett avsa 25. oktober gir retten kemneren medhold i at skattemyndighetene får ta såkalt arrest i Piirojas eiendom Gressvikveien 21 på Gressvik, for å sikre verdier i forhold til et skattekrav på til sammen 1.022 022 kroner.

Kritikk mot overføringene

I tingrettens kjennelse fremkommer kritikk fra kemneren mot den «kreative» måten FFK og Raio Piiroja skal ha foretatt transaksjonene på, slik at de ikke ble inntektsført:

«Kontrollen er vanskeliggjort ved at det er utarbeidet avtaler og transaksjoner, som fordekker realiteten i de endelige transaksjonene. Kontrollen er også ytterligere vanskeliggjort ved at rettssubjektene er hjemmehørende i to land. Dette fremstår ikke som en forretningsmessig disposisjon, men et arrangement for å unngå og betale skatt», skriver kemneren.

Vi beklager feil intervjuobjekt

I forsøket på å få en kommentar fra Morgan Andersen, som i 2007 var daglig leder i FFK, kom vi i skade for å ringe til feil Morgan Andersen. Vi beklager derfor at angivelige kommentarer fra den tidligere FFK-lederen en periode har vært publisert i vår nettutgave.

Konfererte sin advokat

Det har foreløpig ikke vært mulig å få kommentarer fra Raio Piiroja selv. Fredriksstad Blad har gjennom hele tirsdagen ringt den tidligere FFK-spilleren flere ganger og sendt ham meldinger om å ta kontakt, uten at han har latt høre fra seg.

Til Aftenposten tirsdag uttalte imidlertid Raio Piiroja først at han er uskyldig, i sin opprinnelige kommentar til skattesaken mot ham. Han hevdet til å begynne med at dette er en sak mellom FFK og hans agentselskap.

Senere opplyste Piiroja at han hadde konferert med sin advokat, og han nå vil « undersøke den tilgjengelige informasjonen grundigere».

Piiroja fremholder at det foreløpig bare er skattemyndighetene som har kommet til orde med sin versjon av saken.

Andersen har tidligere opplyst at kontraktene med Piiroja og Sport & Net Grupp, som ble undertegnet i august 2007, var en reforhandling av avtaler fra høsten 2004, da spilleren for første gang signerte avtale med FFK.

Fotballforbundet vil ha svar

Tirsdag ettermiddag reagerte også Norges Fotballforbund (NFF)

- Vi har nå bedt administrasjonsavdelingen i Fotballforbundet om å sende et brev til Fredrikstad Fotballklubb, hvor vi ber dem redegjøre for forholdet og for hvilken rolle Fredrikstad Fotballklubb har hatt i dette. Brevet blir sendt herfra i dag, sier leder for påtaleavdelingen i NFF, Egil André Berglund til Fredriksstad Blad.

Han har ikke detaljkunnskap om saken, og vil derfor avvente en nærmere kommentar.

- Jeg kan ikke kommentere saken nærmere nå. Vi må først innhente informasjon fra partene. Vi vet foreløpig ikke mer enn det vi har lest i mediene, sier Egil André Berglund.

Økokrim avventer

- Vi starter etterforskning enten som følge av en anmeldelse, eller hvis det er omstendigheter som gjør det rimelig å anta at det har skjedd noe straffbart, sier politiinspektør i påtaleavdelingen ved Sentral Etterforsknings- og Utlendingsenhet i Sarpsborg (SEUT), Espen Jamissen.

- I utgangspunktet starter vi ikke etterforskning basert på medieoppslag, og i denne saken vil det være naturlig at vi avventer og ser hva Skatt Øst kommer frem til, sier Jamissen.

 Slik gikk skatte-etterforskerne frem

For å avsløre pengestrømmen i Morgan Andersens styretid foretok skattemyndighetene ettersyn hos Fredrikstad Fotball Klubb Sport AS (FFK Sport AS), med formål å få avklart hva som er utbetalt i lønn til Raio Piiroja. Dette fant skattemyndighetenes kontrollører:

«FFK Sport AS har inngått avtaler med Sport & Net Grupp Oü, tidligere Artnet Grupp Oü. Avtalene er inngått nesten samtidig som Raio Piiroja har signert/reforhandlet sin avtale med FFK. Piirojas agent, Tarmo Lehiste, kan knyttes til Sport & Net Grupp Oü. Etter å ha mottatt og gjennomgått Raio Piirojas kontoutskrifter i Estland, fremkom det imidlertid at han tilsynelatende hadde mottatt stipend fra sin tidligere klubb/arbeidsgiver, FC Flora Tallin. Slike stipend er ikke skattepliktige eller innberetningspliktige i Estland. Det fremstår som lite sannsynlig at skattyter skal ha mottatt stipend i en slik størrelsesorden fra sin tidligere klubb/arbeidsgiver.

På bakgrunn av disse nye opplysningene ble Estonian Tax and Customs Board anmodet om ytterligere bistand. Det ble innhentet kontoutskrifter knyttet til Sport & Net Grupp Oü, FC Flora Tallin og ytterligere kontoutskrifter vedrørende Raio Piiroja. Ved å sammenstille utbetalingene fra FFK Sport AS med kontoutskriftene til Sport & Net Grupp Oü, FC Flora Tallin og Raio Piiroja, fremgår det at deler av overføringene fra FFK Sport AS går via kontoen til FC Flora Tallin og havner på kontoen til Raio Piiroja etter kort tid», rapporterer kemnerens etterforskere.

Les også: Skattekrim følger FFKs utbetalinger

Les også: Raio Piiroja: - Har ingenting med avtalen å gjøre

Reagerer på lav lønn

Skatte-etterforskerne reagerer også på den lave lønnen Piiroja fikk utbetalt, cirka 600.000 kroner i året, mens sammenlignbare spillere i samme klubb skal ha hatt nærmere to millioner kroner i lønn.

«Det synes overveiende sannsynlig at overføringene er lønn for Raio Piiroja, knyttet til arbeidsforholdet hos FFK Sport AS, spesielt sett i forhold til Raio Piirojas lave lønn i FFK, måten beløpene overføres på og sammenfallende tidspunkt for overføringene. Det vil dermed foreligge følgende skattekrav mot Raio Piiroja på kroner 847. 399», står det å lese i sakspapirene.

Redd for verdiene

Det er først og fremst en verdisikring kemneren nå foretar, for at verdiene ikke skal forsvinne ut av landet – og skattekravet eventuelt kan bli vanskelig å inndrive senere.

«Staten ved Fredrikstad kemnerkontor vil anføre at det er sannsynlig at det er fare ved opphold. Vi ber derfor tingretten om å avsi kjennelse uten at det har vært muntlige forhandlinger. Det forhold at Raio Piiroja ble solgt like før overgangsvinduet stengte 31. august kl. 24.00, forsterker behovet for arrest i denne saken. Raio Piiroja vil sannsynligvis realisere sine formuesobjekter her i landet, og flytte formue til Nederland eller Estland. Fremtidige skattekrav rettet mot Raio Piiroja i Nederland/Estland vil bli vanskelig å innfordre, og vil i verste fall bli forspilt.

Skattyter har få kjente aktiva i Norge, men det foreslås at det tas arrest i følgende aktiva: Gressvikveien 21 (gnr. 48/bnr. 317), Fredrikstad, som eies i sin helhet av skatteyter», skriver kemneren.