Gå til sidens hovedinnhold

Disse idrettslagene søkte om penger – noen får, andre ikke

Artikkelen er over 3 år gammel

Fredrikstad kommune har mottatt 27 søknader på til sammen 5,1 millioner kroner fra byens idrettslag. Totalt har kommunen 1,1 millioner kroner til fordeling. Sjekk hvilke idrettslag som kan juble.

Når kultur- og miljøutvalget samles til møte i neste uke skal det fordeles tilskudd til idrettsanlegg og bygg for 2017.

- Tilskuddsordiningens hensikt er å støtte tiltak som stimulerer til aktivitet, gjennom vedlikehold, nybygg og rehablitering av klubbeide anlegg. I henhold til retningslinjene kan det søkes om tilskudd til fast husleieavgift når klubben ikke selv er eier av eget inlegg, skriver rådmannen i sitt sammendrag. Han legger til at idrettsorganisasjoner hvor hoveddelen aktive medlemmer er barn og ungdom prioriteres.

Slik fordeles pengene til de som har søkt om tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og nybygg av klubbeidé anlegg:

DNT Nedre Glomma har søkt om 15.000 kroner i tilskudd for videre arbeid med «Kråkerøystien». Rådmannen foreslår at foreningen får dette.

Fredrikstad Biljardklubb har søkt om 60.000 kroner i tilskudd til nytt utstyr, samt oppussing av klubbrom og vedlikehold. Søknaden foreslås avslått.

FIF har søkt om 180.000 til vedleklubb av FIF-huset. Huset, som ble bygget i 1979, har vært i tort behov av rehabilitering. Blant annet har lysanlegget, samt gulvet i salen blitt byttet ut og det søkes om å få dekket materiellkostander. Det foreslås det å bevilge 100.000 kroner.

Fredrikstad Innebandy har søkt om 20.000 kroner til nytt lagerrom i Rolvsøyhallen. Søknaden foreslås avslått.

Fredrikstad Kampsportklubb Judo har søkt om 51.000 kroner til utvidelse av oppholdsrom, samt diverse andre utbedringer. Søknaden foreslås avslått.

Fredrikstad Skiklubb (FSK) har søkt om 225.000 kroner i tilskudd til å bygge garasje/lager for skiløypemaskiner, snøscootere og annet snøproduksjonsutstyr. Bygningen skal ligge i forbindelse med det nye Fredrikstad Skiarena på Veum. Her foreslår rådmannen å bevilge 150.000 kroner.

Fredrikstad Sportsskyttere har søkt om 100.000 kroner til bygging av nytt støyskjermet standplassbygg, skjermvegger, samt støyvoller. Rådmannen påpeker at klubben fikk spillemidler til deler av anlegget i 2016, og at søknaden dermed foreslås avslått.

Fredrikstad Turnforening har søkt om 980.000 kroner til rehabilitering av turnhallen. Klubben fikk 250.000 kroner til samme prosjekt i 2016, og har sendt inn rapport. Rådmannen foreslår derfor følgende: Det bevilges 215.000 kroner.

Gresvik IF har søkt om 50.000 kroner. Klubben har de siste tre årene opparbeidet et ferdighetssenter for sykkel, pumptrack og en trimpark. Det foreslås å bevilge 40.000 kroner til videre arbeid med anlegget som først og fremst sjal gå til lys på anlegget.

IL Borgar har søkt om 80.000 kroner. Klubben søker tilskudd til to prosjekter, der iblant rehabilitering av ballbinge, samt nye rehabilitering av garderober. Det foreslås å bevilge 60.000 kroner.

Kråkerøy IL søker om 100.000 kroner. Klubben ønsker å rehabilitere de to siste garderobene i klubbhuset. Det foreslås å bevilge 50.000.

Lervik IF har søkt om 35.000 kroner til innkjøpt av ATV til vedlikehold av kunstgressbanen. Det foreslås å bevilge 10.000 kroner.

Nedre Glomma Turn har søkt om 150.000 kroner til vedlikehold. Søknaden foreslås avslått.

Rolvsøy IF har søkt om 60.000 kroner. Klubben er i behov av å utbedre klubbhuset utvendig. Søknaden foreslås avslått.

Slevik Innebandy har søkt om 150.000 kroner til å etablere en utendørs innebandybane. Her foreslås det å bevilge 30.000 kroner.

Torp Idrætsforening har søkt om 100.000 kroner til rehabilitering av garderobeanlegget. Det foreslås å bevilge 50.000 kroner.

Torsnes IL har søkt om 40.000 kroner i støtte til utgifter i forbindelse med maskiner og drivstoff til vedlikehold av kunstgressbane. Foreslås avslått.

Torsnes Skytterlag har søkt om 75.825 kroner til vedlikehold av utendørs skytebane. Det foreslås å gi et tilskudd pålydende 20.000 kroner.

Trosvik Idrettsforening har søkt om 30.000 kroner til å bytte ut råtten kledning på klubbhuset. Det foreslås å bevilge 20.000 kroner.

Slik fordeles pengene til de som har søkt om tilskudd til Tilskudd til leiekostnader i idrettsanlegg og bygg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler:

DNT Nedre Glomma har søkt om 30.000 kroner. Søknaden foreslås avslått.

Elite Dance Fredrikstad Danseklubb har søkt om 165.000 kroner. Det foreslås å bevilge 40.000 kroner.

Fredrikstad Biljard Klubb har søkt om 35.000 kroner. Det foreslås å bevilge 10.000 kroner.

Fredrikstad Kampsportklubb Judo har søkt om 131.000 kroner. Det foreslås å bevilge 30.000 kroner.

Fredrikstad Klatreklubb har søkt om 249.577 kroner. Det foreslås å bevilge 50.000 kroner.

Fredrikstad Sportsskyttere har søkt om 8.409 kroner. Søknaden foreslås avslått.

Nedre Glomma Bowls og Curling Club har søkt om 16.000 kroner. Det foreslås å bevilge 10.000 kroner.

Nedre Glomma Turn har søkt om 2.054.288 kroner. Det foreslås å bevilge 250.000 kroner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.