Gode resultater i Dana Cup

Seks lokale lag deltar i årets Dana Cup. I denne saken kan du lese hvordan det har gått med de respektive lagene foreløpig.