FFK med nyansettelser i akademiet

FFKs gamle akademi endrer navn til Sparebanken 1 Akademiet, og gjennomgår flere endringer.