Foreldre som har barn i idretten, vet at det gjerne følger med både dugnadsarbeid og loddsalg.

Det mange derimot ikke vet, er at praksisen til mange klubber er i strid med Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Må betale av egen lomme

Man kan nemlig nekte å stille opp.

Flere idrettslag som Fredriksstad Blad har kontaktet, opplyser at det enkelte medlem selv må betale for lodd, kalendere og andre salgsprodukter dersom man ikke får solgt ut alt.

Det betyr at man blir fakturert for en viss sum, og det blir da en tilleggskostnad til trenings- og medlemsavgiften. Man sitter dessuten igjen med produktene selv.

FB kjenner også til at det i enkelte få klubber er pålagt å ta for eksempel kioskvakter. Kan, eller vil, man ikke, er det mulig å kjøpe seg fri.

Dette bryter med NIFs retningslinjer.

Nederst i artikkelen kan du se hvor mye dugnad det er i enkelte utvalgte klubber i Fredrikstad.

Får man for eksempel utlevert 20 julekalendere og ikke får solgt en eneste en, så kan man i realiteten levere tilbake alle sammen, uten at klubben kan kreve deg for noen penger.

«Ta en for laget»

På forbundets hjemmeside fastslås det at alle former for dugnad er frivillig. Det innebærer at medlemmene ikke kan pålegges å delta eller pålegges bøter ved uteblivelse fra dugnadene.

– Nei, ingen kan tvinges til å stille på dugnader eller selge loddbøker, påpeker Trond Andreassen i Rolvsøy IF.

– Vi henstiller foresatte til å delta i dugnader, da dette er en viktig del av å være med i klubben. Vi har over 80 frivillige som styremedlemmer, trenere og ledere. Dugnadsånden har med seg mye av solidaritet og lojalitet. Noen ganger må man «ta en for laget/ klubben», sier han og tilføyer at både fotball- og håndballgruppa har rundt fem dugnader i året.

Det samme sier leder i Torp IF, Ole Jørgen Torp.

Klubben arrangerer en stor turnering hver høst, EatMoveSleep-cupen, hvor så godt som alle foreldre deltar.

Viktige inntekter

– Men alle dugnader i Torp er frivillig. Vi prøver å jobbe med at foreldre og barn skal føle tilhørighet til klubben, så oppfordrer til at de stiller opp sammen med andre på dugnader, forklarer Torp.

– Vi har ingen ordninger for frikjøp. Når det gjelder loddbøker, selger man så mange lodd man klarer. Noen selger flere loddbøker, mens andre selger noen få lodd. Vi prøver også her å få en felles forståelse om at alle kan bidra, men vi krever ikke at man skal selge alle lodd.

Konsekvensene hvis alle skulle nektet å jobbe dugnad eller selge lodd, ville vært store. Dette er viktige inntekter for klubbene.

Medlemsavgiften ville vært nødt til å økes betraktelig uten dugnadsarbeid, og det ville blitt enda dyrere å ha barn i idretten.

Det er også en sosial gevinst ved å delta på dugnad, som er svært vanskelig å måle i kroner og øre. For mange er dette nemlig en ypperlig måte å komme i kontakt med andre foreldre eller ledere i klubben, på.

Ekstradugnad rett til barnet

Ifølge NIFs retningslinjer skal trenings- eller medlemsavgiften være fastsatt, og man skal ha mulighet til å redusere denne ved å jobbe dugnad.

I Kongstensvømmerne har foreldre mulighet til å jobbe ekstra dugnad for å redusere kostnaden for svømmeren. Da går pengene direkte til familien.

Det samme gjelder Stjernen Ung (alle lag fra ishockeyskolen og opp til U20).

– Vi har en avtale med Glommafestivalen om at man kan melde seg til dugnad i konsertteltet. Pengene man tjener da, går rett til lagkontoen, ikke klubben, og er øremerket det enkelte barn. Man kan altså jobbe dugnad for sitt barn hvis man ønsker det, opplyser Hermod Martinsen, lagleder for U12.

Kan ikke selge alene

En annen ting som flere ikke er klar over, er at man skal være over 15 år for å selge lodd alene.

Det følger av forskrift til lov om lotterier § 6 nr. 7. Er man under 15 år så skal en voksen være med. Og hvis ett av barna dine kommer hjem fra et vellykket kalendersalg og har mistet alle pengene, er det faktisk ikke foreldrene som er ansvarlige.

For at disse reglene skal gjelde, skal lotteriets omsetning være over 150.000 kroner. Men NIF oppfordrer til å følge reglene også når omsetningen er lavere.

 

Fakta

Fredriksstad Blad lager en serie om hva det koster å være med i barneidrett.

Første artikkel handler om prisene i alle fotballklubbene i Østfold.

Andre artikkel tar for seg de lokale fotballklubbene.

Deretter følger vi opp med en prisoversikt for elleve ulike idretter i ti klubber.

Temaet dugnad vil også bli belyst.