Spørsmål til NAV-lederen: Vil NAV stille krav som er i samsvar med muligheten for å få arbeid?

Roger Johannessen: – Hvis vi antar at antall arbeidssøkere gjennom NAV i januar 2020 er 1300-1400 personer og at antall ledige stillinger runder 300 i løpet av januar måned, så forklarer det en del av den vanskelige livssituasjonen mange av disse personene befinner seg i.

Roger Johannessen: – Hvis vi antar at antall arbeidssøkere gjennom NAV i januar 2020 er 1300-1400 personer og at antall ledige stillinger runder 300 i løpet av januar måned, så forklarer det en del av den vanskelige livssituasjonen mange av disse personene befinner seg i. Foto:

Av

Roger Johannessen mener NAV er for strenge i sine krav om aktitivitet fra arbeidssøkere så lenge det er langt flere som søker arbeid enn det er ledige stillinger.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er positivt at NAV-lederen (Færre ledige jobber i Fredrikstad FB 11.01) fokuserer på det lave antall ledige stillinger i Fredrikstad. Ikke fordi antallet ledige stillinger er lavt, men fordi fokus som regel blir rettet mot antallet arbeidssøkere. I alle år har vi blitt informert om arbeidsledigheten - om antall arbeidsledige dvs. arbeidssøkere, men svært sjelden er vi blitt informert om antall ledige stillinger - ihvertfall ikke samtidig.

Ett unntak var da avisa skrev en artikkel som inneholdt opplysninger om både antall arbeidssøkere og antall ledige stillinger, i mars 2019. (Fredrikstad på arbeidsledighetstoppen - men det er ledige jobber å få! FB 29.03.2019)

For å bli klok på situasjonen bør tallene presenteres samtidig; antall ledige personer sett i forhold til antall ledige stillinger. Det gir mening.

Vi du bidra til at saksbehandlere på NAV formulerer sine krav på en måte som er i større samsvar med den faktiske situasjonen på arbeidsmarkedet?

Hva hjelper det med ledige stillinger, hvis de som søker arbeid ikke er kvalifiserte til stillingene? Hvor mange arbeidsledige og arbeidssøkende pedagoger, kjemikere, elektrikere, barne- og ungdomsarbeidere, journalister, vernepleiere, sykepleiere, sekretærer, vektere, ingeniører etc. er det egentlig som går løs der ute?

I artikkelen av 11.01 får vi vite at det i hele januar 2019 ble utlyst 319 stillinger i Fredrikstad og Hvaler mens det i januar i år hittil er utlyst kun 252 ledige stillinger for samme område. Det vi ikke får vite, er at NAVs statistikk for januar 2019 viser at det da var 1406 «helt ledige»” i Fredrikstad. Antallet for desember 2019 var 1328 personer.

Hvis vi antar at antall arbeidssøkere gjennom NAV i januar 2020 er 1300-1400 personer og at antall ledige stillinger runder 300 i løpet av januar måned, så forklarer det en del av den vanskelige livssituasjonen mange av disse personene befinner seg i. Det blir vanskeligere å vanskeligere for den enkelte å finne relevante stillinger å søke på. Det gjelder både dem med og uten kompetanse. Muligheten er stor for at motivasjonen og selvfølelsen hos den enkelte reduseres i takt med at antall avslag øker.

I tillegg skaper NAV med sin dårlige tilgjengelighet og sine rutiner også vanskeligheter for de som søker arbeid. Ikke bare er det vanskelig å oppnå personlig kontakt i form av et møte med en saksbehandler. For å motta for eksempel dagpenger stilles det rutinemessig krav i form av en «avtale» til den enkelte om å levere et visst antall søknader på ledige stillinger - for eksempel 20 søknader i løpet av 12 uker for deretter 5 søknader pr. uke i 12 uker.

«Det er viktig at du gjennomfører denne aktiviteten med NAV. Gjør du ikke det, kan det medføre at stønaden du mottar fra NAV bortfaller for en periode eller stanses,» kan det for eksempel hete i meldinger fra saksbehandler.

Nå som etaten erkjenner at «veksttakten i norsk økonomi er i ferd med å avta» blir mitt spørsmål til lederen for NAV Fredrikstad:
Vi du bidra til at saksbehandlere på NAV formulerer sine krav på en måte som er i større samsvar med den faktiske situasjonen på arbeidsmarkedet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.