At den lange valgkampen ble sparket i gang i debatten om kommuneøkonomi, mellom ordfører Siri Martinsen og Høyres Arne Sekkelsten, er ikke til å komme fra. At Høyre og Arbeiderpartiet står ulikt i en del saker er heller ikke noe nytt.

Det som er nytt av året, er at Fredrikstad Høyre er særdeles opptatt av å gi Fredrikstad Arbeiderparti skylda for omtrent alt som går galt i kommunen, og i neste sving kritiserer de oss for manglende – eller uteblivende – politisk styring. Det er en pussig måte å argumentere på. Først skal vi altså stå ansvarlig for alt som går dårlig i Fredrikstad– stort og smått. Deretter skal vi kritiseres for mangel på politisk styring.

At de store skillelinjene mellom Høyre og Arbeiderpartiet kan trekkes lokalt, er det lite tvil om. Debatten på Litteraturhuset synliggjorde dette i stor grad – særlig det som ble sagt om privatisering. Privatiseringsdebatten er selvsagt ingen ny debatt, men den er et godt eksempel på hva som skiller Høyre og Arbeiderpartiet.

Ta for eksempel skole: Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen, uavhengig av bakgrunn, er det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller mellom folk. Tidlig innsats, bedre oppfølging, flere lærere og mer praktisk læring gir alle elever en bedre skole. Det er jeg overbevist om at mine folkevalgte kollegaer i Høyre vil si seg enige i, men målet for hvordan dette skal oppnås, skiller oss.

Arbeiderpartiet mener at vi ikke trenger å privatisere skolen for å skape mangfold, slik Høyre vil. Privatiseringen tar av den offentlige fellesskolens ressurser. Vi har sett hva nedbyggingen av den offentlige fellesskolen har ført til i Sverige: resultatene har blitt dårligere, lærertettheten går ned og forskjellene øker.

Det er ingen grunn til å gjøre den samme feilen i Norge. Hvem som styrer betyr noe, fordi det er noen vesentlige skillelinjer som ligger til grunn for de politiske løsningene som velges. Også lokalt i Fredrikstad.

Da vi arbeidet med #bærekraft25, gikk Arbeiderpartiet og våre rødgrønne samarbeidspartier nøye gjennom dokumentet, og la frem hva vi ville prioritere og hva vi ville kutte. Høyre strekte hendene i været og sa at dette var opp til administrasjonen.

Høyre har etter min oppfatning sittet på sidelinjen og kritisert, men ikke evnet å gi noe svar på hvordan de ønsker å få styr på den økonomiske situasjonen. Hvordan er det egentlig Fredrikstad Høyre skal løse de økonomiske utfordringene i kommunen? Hva konkret skal kuttes? Hva skal privatiseres?

Les også

Nå bedriver Fredrikstad Høyre bare klaging og politisk sutring