Fredriksstad Blad hadde en interessant reportasje mandag 13. mai vedrørende gigantplanene for Trosvikstranda. Selv er undertegnede såpass gammel at navnet ikke akkurat var «beste vestkant». Nok om det – navnet blir sikkert byttet til noe mer fancy. Jeg har en del spørsmål til de høye herrer det måtte vedrøre.

■ Fredrikstad kommune eier et AS som har 63 prosent av området. Er det politikerne eller administrative folk som videre skal bestemme («vi» har jo flertall). Kan firmaet Fredrikstad kommune eiendomsutvikling i prinsipp gå konkurs?

■Det skal bygges på «gamlemåten» står det. Mitt minne mener at det ikke var høyhus langs elva i gamle dager. Jeg er ikke så lokalkjent (var mye innom smia til min far, smed Torstein Andersen i Huthsgate), men en god nabo av meg som vokste opp i Myragata mener at det høyeste huset ved elva var «Mascot» med tre etasjer. Nå blir det omvendt – høyhusene foran og småhus bakover i skyggen. Det er uklart om dialogen er god mellom kommunen og Cityplan – og hvem er Oven Eiendom, som også eier en del av området?

■Det kan bli noen justeringer vedrørende planutkastet. Kan det gjelde høyden på blokkene nærmest elva? (Det har blitt gjort underveis tidligere vedrørende andre høyhus.)

■ Kommunen har foreslått 220 boligenheter, mens Cityplan vil ha 400. Hvem vinner – og blir det fortsatt boliger for godt situerte eldre?

■ Skulle det dukke opp noen barn i gigantplanene, ja da er det «snakk» om luftlinje til skogen. Barnevennlig blir det nok ikke.

Dette var mine ytringer og jeg håper på svar fra ansvarlige vedrørende detaljreguleringen som snart setter spadetaket. Samtidig ber jeg befolkningen om å følge med, kanskje er ikke høringen over ennå.