I søndagens nettutgave har Fredrikstad Blad en spesiell dekning av saken om Stordammen. Journalisten skriver at gruppeleder Marianne Kristiansen i Pensjonistpartiet «ikke har så lyst til å si så mye om saken». Det stemmer delvis, men det er en vesentlig forskjell, da jeg som gruppeleder svarte at jeg ikke ville si så mye om saken før jeg fikk lest journalistens første innlegg som han viste til og tilhørende rapport fra NVE. Jeg sa til og med at jeg kunne kontaktes senere, når rapporten var lest.

Det som ikke kom med, er ellers at jeg straks leste rapporten, og en snau time senere kontaktet journalisten igjen for å få hjelp. Jeg fant nemlig ikke Stordammen nevnt i den nye rapporten fra NVE som han viste til. Alt jeg på egenhånd kunne finne var en tabell som viste at det var en dam i Norge som tilhørte verstingskategorien 7, men ingen navn om steder fulgte med. I tillegg sto det til at nedbørsrike områder som Rogaland, Hordaland etc. var spesielt fremhevet, så det var altså ingen indikasjon på at Stordammen var spesielt utsatt.

Svært overrasket ble jeg derimot etter ny samtale med journalisten, da heller ikke han kunne hjelpe meg med å finne hvor navnet Stordammen sto, men at han i stedet viste til NRK som kilde.

Det stopper ikke der. Da jeg fant frem til NRKs innlegg, ser man at NRKs journalist tydeligvis har snakket med en leder i NVE og fått informasjon om at Stordammen er en svært utsatt dam.

Hvordan kan man da vite som politiker? tenker jeg. Er det slik at man må kjenne noen for å få viktig informasjon? Som politiker skal man jo heller ikke drive saksbehandling, og jeg stoler jo på at kommunens administrasjon umiddelbart varsler om ting er akutt farlig for byen vår og trenger snarlig behandling.

Som øvrige partier er nemlig også Pensjonistpartiet svært opptatte av folks sikkerhet, og vi handler selvsagt om vi opplever spesiell fare eller om nye detaljer kommer på bordet.

Så langt har vi i alle fall støttet oss til uttalelser fra kommunaldirektøren i teknisk utvalg, Atle Holten, som sier at «sikkerheten til Stordammen er god, og dammen jevnlig følges opp med regelmessige befaringer. Som FB-journalisten selv også skriver det i sin sak, understreker jo til og med kommunaldirektøren at Stordammen i dag ikke utgjør noen fare for dem som bor nedenfor dammen, så det er faktisk underlig at journalisten velger å skremme opp byens befolkning og lage en sak ut av Pp og Frp fjernet akuttstøtte til dammen ved budsjettbehandling desember 2020 – i en tid vi sårt trenger penger til det meste annet.

Noe helt annet er det derimot at saken skal følges nøye fremover om ny informasjon om farenivået har kommet våren 2021. Vi kan derfor berolige leder av teknisk utvalg, Elin Tvete, Sp, om at vi ikke er uansvarlige dersom det er slik at dammen virkelig trenger akutthjelp og utgjør en fare for byens befolkning. Spørsmål om dammens befatning er for eksempel sendt til ordfører til bystyrets møte i juni.