Spent på totalregningen for Onsøyheimen: Foreløpig pris er 508 millioner – over fire millioner per sykehjemsplass

Den nye Onsøyheimen får 120 heldøgns sykehjemsplasser og 12 plasser ved et dagsenter for hjemmeboende. Om kort tid skal byggeoppdraget ut på anbud. Det store spørsmålet er om anslaget på 508 millioner holder.