Gå til sidens hovedinnhold

Blender Collective får 800.000 kroner

Artikkelen er over 4 år gammel

Det kreative nettverket Blender Collective får 800.000 kroner i støtte for å hjelpe nye gründerbedrifter i gang.

FB skrev tidligere i år at Arena Magica skulle bli Blender Collective, og at det i tillegg skulle satses hardere på nye gründere med en forretningsidé. Det liker Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og Sparebank 1 Østfold Akershus, som nå bidrar med henholdsvis 600.000 kroner og 200.000 kroner til prosjektet «Blender Akselerator».

Vil hjelpe nye bedrifter

Blender Akselerator er et program nyoppstartede bedrifter kan søke om å bli innlemmet i. Her vil de få tett oppfølging og veiledning gjennom et halvt år. Blender tar først opp to bedrifter som vil starte i mai. Midlene de nå har fått skal fordeles over to år, og fire akseleratorsløp.

– Vi ser for oss at vi kjører to løp i året, forteller prosjektleder Ingar Guttormsen.

– Hvert løp varer i 180 dager, og vi har to-tre bedrifter i hver sesong. Vi ønsker å hjelpe startups innen kreative, nyskapende næringer med vekstpotensial, og behov for investorkapital. For å møte bedriftene med nødvendig kompetanse har vi knyttet til oss det Oslo-baserte veksthuset Agera AS, som og driver sin egen akselerator. Satsingen er også en del av vårt Interreg-prosjekt StarCap hvor Fredrikstad kommune er prosjekteier og Innovatum i Trollhättan er vår samarbeidspartner.

Blender Collective

 • Nettverk for kreative næringer, og nyskapende bedrifter
 • Består i dag av omtrent 50 bedrifter fra hele Østfold
 • En videreføring av næringsklyngen Arena Magica
 • Kombinerer klyngeutvikling med samlokalisering, eller coworking
 • Hjelper medlemmene med utvikling og gjennomføring av innovasjons- og forskningsprosjekter

Kilde: blendercollective.no

 

– Et klapp på skuldra

Blender Collective eies av de femti bedriftene som er medlem, og alle andelene er like mye verdt. Det knytter eierskapet til aktiv deltagelse, og man kan fritt bruke kontorlokaler og de andre tjenestene i kollektivet. Guttormsen forteller at midlene de nå får tildelt vil ha mye å si for gjennomføringen av prosjektet.

– En ting er den økonomiske fordelen dette er. Det gir oss muligheten til å ta inn ekstern kompetanse når vi trenger det, og det gir oss mange muligheter. En annen side er det at den typen sponsorer i det hele tatt ser verdien i slike prosjekter.

– Det er en tillitserklæring som en rekke nye bedrifter vil dra nytte av, og det er et klapp på skuldra til oss, legger han til.

Midlene ble overrakt på Hydrogenfabrikken torsdag formiddag.

 

Fokus på innovasjon

Daglig leder for Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Just Erik Næss, forteller at det er en glede å dele ut penger til slike prosjekter.

– Vi har sammen med Sparebank 1 Østfold Akershus, og gjennom vårt eierskap der, lagt opp et felles mål med en ambisjon om å bidra til satsingen på innovasjon og utviklingen av arbeidsplasser i vår region.

– Det føler vi Blender legger til rette for med dette prosjektet, og det er en glede for oss å gi gavemidler til prosjekter som har som mål å utvikle selskaper, avslutter han.

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

 • Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus.
 • Stiftelsen har 3 hovedformål: Utøve langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Østfold Akershus, forvaltning av stiftelsens midler, dele ut gaver til allmennyttige formål (lokalt samfunnsansvar)
 • Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ble opprettet med en grunnkapital på omtrent 146 millioner kroner og stiftelsens totalkapital ved opprettelsen utgjorde omtrent 418 millioner kroner
 • Kapitalen i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus vil fra starten hovedsakelig bestå av egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus
 • Stiftelsen skal ha en eierandel i SpareBank1 Østfold Akershus som utgjør minst 15 % eller mer av bankens utstedte eierandelskapital
 • Sparebankstiftelsen har forretningsadresse i Moss.
 • Daglig leder er Just Erik Næss

Kilde: osthusgaver.no

Kommentarer til denne saken