Dette fremkommer av en fersk undersøkelse som Respons Analyse har foretatt på oppdrag fra SpareBank 1.

– I forhold til landet for øvrig er folk i Østfold mer pessimistiske når det gjelder utsiktene for husstandens økonomi om ett år sammenlignet med i dag, sier adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

LES OGSÅ: Dette er banksjefens beste økonomiråd

Trygg jobb

Tross pessimisme; blant dem som har fast jobb i Østfold svarer 83 prosent de føler at jobben er trygg.

Ifølge undersøkelsen er det en tydelig forskjell mellom østfoldinger og folk ellers i landet når det gjelder forventninger til hvordan boligprisene vil utvikle seg. Mens hele 63 prosent av østfoldingene tror på en positiv utvikling, er tilsvarende tall for landet 46 prosent.

Tre av 10 østfoldinger sier at de vil spare mer i 2016 samtidig som hele 95 prosent av dem som har lån sier at de tåler høyere boligrente, og halvparten av disse sier at de vil kunne håndtere en økning på 4 prosent og oppover.

– Dette er betryggende og bekrefter at bankene har en sunn utlånspraksis, sier Arild Bjørn Hansen.

LES OGSÅ: Desemberhandelen nådde nye høyder

LES OGSÅ: Beste år noen sinne på Nordby Shopping Center