Spaltist Gunnar Bodahl-Johansen på ville veier

Forsoning da feilen ble oppklart:  Flora-eier Zafar Iqbal Raja takket politikerne Svein Erik Thorvaldsen (til venstre) og Hans Ek for beklagelsen, sak i FB  10. september 2016. – Nå håper alle tre at driften ved Flora kan fortsette og at Fredrikstad kommune og Raja kan samarbeide om toalettanlegget i Kirkeparken, het det den gang.

Forsoning da feilen ble oppklart: Flora-eier Zafar Iqbal Raja takket politikerne Svein Erik Thorvaldsen (til venstre) og Hans Ek for beklagelsen, sak i FB 10. september 2016. – Nå håper alle tre at driften ved Flora kan fortsette og at Fredrikstad kommune og Raja kan samarbeide om toalettanlegget i Kirkeparken, het det den gang. Foto:

Av

Hans Ek avviser Gunnar Bodahl-Johansens fremstilling av «Flora-saken» fra 2016. – Både jeg og resten av teknisk utvalg trodde kommunen eide bygningen. Det viste seg at rådmannen hadde fremstilt saken feil.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg må si at jeg skvatt i stolen da jeg sist lørdag morgen den 25. januar, åpnet Fredriksstad Blad og leste kronikken til Gunnar Bodahl Johansen: «Kommunen tegner og forteller, men glemmer å informere eierne».

Temaet er selvsagt av stor interesse, og jeg trodde at den ellers så saklige og seriøse Gunnar Bodahl Johansen kunne treffe riktig, men den gang ei. Hele første avsnitt vies meg og saken om uteserveringsstedet Flora i Fredrikstad. Les sitat:

«I september 2016 solgte daværende gruppeleder i Senterpartiet og leder av kommunens tekniske utvalg, Hans Ek, skinnet før bjørnen var skutt. Med politisk hornmusikk og vind i seilene gikk Hans Ek ut og erklærte at nå skulle Flora bli den isbaren den en gang var. Det var bare et problem med Eks store prosjekt – han hadde glemte at det ikke var kommunen som eide Flora. Eieren satt hjemme trist og overkjørt med skjøtet i hånden.»

At jeg har «solgt skinnet før bjørnen er skutt» blir helt håpløst. Det var det vel Rådmannen som gjorde det.

Jeg trodde at de fleste som leser Fredriksstad Blad og Demokraten hadde fått med seg hva som skjedde i denne saken. Gunnar Bodahl-Johansen har tydeligvis ikke det. La meg raskt få gå gjennom saken. Den ble første gang lagt frem til politisk behandling I møte i Teknisk Utvalg den 24.08.2016 sak nr. 30/16. «Restaurering og ombygging av Flora og etablering av offentlig toalett i Kirkeparken».

Rådmannen hadde utarbeidet saksfremlegget og står selvsagt ansvarlig for dette hva gjelder fremstilling og innhold. Det er slik at vi styrer kommunen etter den såkalte formannskapsmodellen. Det betyr at det er rådmannen som er ansvarlig for saksfremlegget. Det er ikke slik at politikerne skal behandle selve saksfremlegget. Politikerne skal fatte vedtak på bakgrunn av rådmannens saksfremstilling. Politikerne må da gå ut fra at saksfremlegget er riktig også når det gjelder jus og rettigheter. I denne saken skriver Rådmannen, sitat side 523:

«Rådmannen ser det som viktig å tilbakeføre eiendommen med bygningen til kommunalt eie ved festekontraktens utløp, og gjenskape sommerkafeen med uteservering i parken.»

Både jeg som utvalgsleder og resten av utvalget trodde jo da at bygningene på Flora var i kommunens eie og vedtok enstemmig Rådmannens og utvalgsleders innstilling om at eiendommen med bygninger skulle tilbakeføres kommunalt eie ved festekontraktens utløp.

Det viste seg senere at Rådmannen hadde fremstilt saken feil. Ref foregående sitat. Det var ikke kommunen som eide bygningene. Det var derimot privatpersonen, Zafar Iqbal Raja som drev uteserveringen som eide bygningene. Han satt med skjøte på bygningene, men var ikke kontaktet av Rådmannen.

Dagen før saken skulle behandles i Formannskapet den 08.09.2016, ble jeg oppringt av journalist Arne Børresen i Demokraten. Han kunne fortelle meg at det var Raja som var den rettmessige eier av bygningene. Jeg tok opp saken i formannskapsmøtet og
fikk både stanset saken og endret innstilling slik at Bystyret i sitt møte den 15.09.2016 vedtok enstemmig å sende saken tilbake til
Rådmannen for ny behandling.

Så kan man spørre seg hvorfor Rådmannen fremstilte saken feil og forledet et folkevalgt utvalg til å fatte vedtak på feil grunnlag? Ville Rådmannen tilegne kommunen verdier på feil grunnlag. Alvorlig? Ja, og i så fall straffbart for gjerningsmannen / Rådmannen. Politikerne må stole på at Rådmannens fremstilling er riktig. Rådmannen må vite hva kommunen eier og ikke eier.
Saken ble behandlet på nytt i Teknisk Utvalg den 14.12.2016 med følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

1. Ny festekontrakt mellom kommunen som grunneier og Zafar Iqbal Raja som fester, om feste av eiendommen Flora gnr. 300 bnr. 857, datert 25.10.2016, godkjennes.
2. Bruks- og driftsavtale for offentlige toaletter på Flora, datert 22.11.2016, godkjennes under forutsetning av at dekning av utgiftene er innarbeidet i seksjonens budsjett 2017 og handlingsplan 2017–2020.

Så tilbake til Gunnar Bodahl-Johansen som tydeligvis har blitt feilinformert om denne saken. At jeg har «solgt skinnet før bjørnen er skutt» blir helt håpløst. Det var det vel Rådmannen som gjorde det.

Den som fulgte med i avisene da denne saken verserte, må jo ha fått med seg at det var både jeg som leder og Svein Thorvaldsen (Ap) som nestleder i Teknisk Utvalg som sørget for at Raja fikk oppreisning og fortsatt driver Flora på en umerket måte. Han har sørget for at Flora har blitt pusset opp og forskjønnet. Han driver også to offentlige toaletter som kan benyttes av folk
som ferdes i Kirkeparken. Dette til stor avlastning for kommunen.

Til slutt en vennlig henstilling til Gunnar Bodahl-Johansen om at han setter seg bedre inn i sakene før han tar pennen fatt i Fredriksstad Blad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.