Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil støtte Plus-skolen og tradisjonelle håndverk

«Skolene gir ungdom og voksne verdifull kunnskap de kanskje også kan lage seg et levebrød av. Tradisjoner og håndverk må holdes i hevd.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi må anerkjenne tradisjoner knyttet til håndverk. Kompetansen knyttet til fagmiljøene må bli prioritert, og det er naturlig å løfte dette sammen med revidering av læreplaner og regjeringas nye reform for videregående skole. Skal vi holde kulturarv og tradisjon i hevd, må kompetansen og folk med kompetansen bli prioritert. I dag bærer ildsjeler og enkelte skoler kulturarven vår.

Østfold Møbelsnekkerskole i Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad er private tradisjons- og håndverksskoler og er blant skolene som tilbyr tradisjons- og håndverksfag sikrer formidling av historisk kompetanse, fagkunnskap og ferdigheter. Forvaltning av historiske bygg med interiør og eksteriør, historiske tekstiler og farkoster, avhenger av at kompetanse om restaurering og tilvirkning ikke svinner hen, men blir videreført og videreutviklet. Se for deg et Norge uten vikingeskip eller stavkirker – det hadde vært et mindre rikt Norge.

Elevene er ofte voksne med eller uten formell håndverksutdanning, som ønsker slike utdanninger som videreutdanning. Mange av disse er voksne uten rett til videregående opplæring, siden de har enten fagbrev eller studiekompetanse fra før. Disse gir lavere statstilskudd enn ungdom med ungdomsrett. Det er heller ingen ekstra tilskudd til investeringer i utstyr ved oppstart av nye tilbud eller oppgradering av maskiner, utstyr og lokaler. Fagmiljøene er dessuten små, der uforutsigbar økonomi gir uholdbare ansettelsesforhold for lærere.

Drift ved skolene er i stor grad avhengige av penger fra stiftelser, gaver og lignende til investeringer. Dette medfører liten forutsigbarhet for fagmiljøene. Faktum er at eksisterende utdanningstilbud nærmest drives på dugnad. Legger vi sammen verdien av kompetansen med den politiske ambisjonen om livslang læring bør kulturarvskolene være en prioritet. Med pågående revidering av læreplaner og ny reform om videregående opplæring på vei, er det også et selvstendig poeng å sikre tradisjons- og håndverksfagene, og sikre dem vilkår for å bære kulturarven trygt og godt inn i fremtiden.

Senterpartiet fikk ikke flertall for våre forslag i Stortinget nå, men vil fortsette å løfte behovet for å definere kulturarvskoler som skoler som sikrer ivaretagelse av nasjonal verdifull kompetanse innenfor fag som har stor betydning for ivaretagelse av vår kulturarv. Det må etableres en grunnfinansiering for skoler som tilbyr kulturarvfag, samt utredes finansiering av skoleplasser innen kulturarvfag som ivaretar voksne uten rett til videregående opplæring. Skolene gir ungdom og voksne verdifull kunnskap de kanskje også kan lage seg et levebrød av. Tradisjoner og håndverk må holdes i hevd.

Les også

Henrik (25) får 2.000 mindre i måneden enn yngre studenter ved Plus-skolen i Gamlebyen

Les også

PLUS-skolen fikk 1,5 million kroner av næringsfondet: Skal tilby 20 nye elevplasser

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.