– Dagens politikk betyr tyske strømpriser. Det kommer til å forbli sånn, og det finner ikke folk seg i.

Det er den knallharde dommen til Senterparti-representant Per Olaf Lundteigen på Stortinget, etter å ha sett Nettavisens nyeste måling.

Her har InFact, på vegne av Nettavisen, spurt følgende spørsmål: Har du tillit til at Støre-regjeringen vil klare å få ned strømprisene? Et representativt utvalg av den voksne befolkningen svarer følgende:

  • Ja: 28 prosent.
  • Nei: 55,6 prosent.
  • Vet ikke: 16,4 prosent.

Spørsmålet ble stilt sammen med Nettavisens siste partibarometer, der Senterpartiet fikk seks prosent oppslutning. Arbeiderpartiet fikk 20,5 prosent. Ikke siden oktober har noen nasjonal måling vist Ap høyere.

Altså er Aps fall mye mindre Senterpartiet, sammenlignet med valgresultatet fra 2021, da Ap fikk 26,3 prosent og Senterpartiet 13,5 prosent.

Og kanskje er det strømprisene som forklarer Senterpartiets fall, for når man bryter ned svarene etter partipreferanse, ser man at Arbeiderpartiets velgere har klart mest tillit til at regjeringen får ned strømprisene.

7/10 prosent svarer ja på spørsmål om dette, mens 1/6 prosent sier nei. Resten svarer vet ikke.

Senterpartiets velgere er nest mest positive, men gir allikevel en nedslående tilbakemelding til partileder Trygve Slagsvold Vedum: Kun 45 prosent har tillitt til at regjeringen får ned strømprisene, mot 36 prosent som svarer nei og 19 prosent som ikke vet.

Etter som det ikke er mange som sier de vil stemme på Senterpartiet, har utvalget en stor feilmargin. Likevel viser det at de er delt i troen på regjeringen.

– Det nytter ikke

– Jeg er ikke overrasket. Det er lovet mye over tid og det har ikke kommet noen forandring. Det gjør at tilliten svikter. Folk forstår at det er noe som ikke stemmer, sier stortingsrepresentant Lundteigen i Sp.

– Hva tenker du på?

– Det som ikke blir sagt er at dagens politikk betyr dårlig forsyningssikkerhet og tyske strømpriser. Uten forandring kommer det til å forbli sånn, og det finner ikke folk seg i.

– Dette er veldig enkelt. Europa, med Tyskland i spissen, har for lite fornybar, regulerbar strøm. På godt norsk betyr det for få vannkraftmagasiner. Det er noe vi har, og vi skal da eksportere til alle som gjør ukloke beslutninger.

Lundteigen viser her til at markedet fungerer slik at knapphet på strøm sender strømprisen i været.

– Men vi har jo til tider knapphet i Norge også, og da går prisene opp.

– Til tider er det knapphet. Jeg har ikke sagt at vi skal kutte kablene. Det skal være kraftutveksling. Men når våre vannmagasin er under median fyllingsgrad må Statnett få nye rammer for bruk av likestrømskablene sine, slik at det ikke blir netto eksport. Dette for å sikre norsk forsyningssikkerhet.

Lundteigen legger til at dette betyr at norske strømpriser må være høyere enn i Tyskland for at kablene skal gi import.

– Det står i Hurdalsplattformen at vi skal ha et konkurransefortrinn med strøm. Hvor blir det av det, da? Det blir helt borte, og dette er folk forbannet på.

– Regjeringen hinter jo til at de ønsker å utrede en todeling av prisene, der strømprisen i Norge frikobles fra eksportprisen.

– Ja, det hintes. Det nytter ikke å hinte. Nå må det handles, for nå har man hatt 1,5 år på seg. Hovedutfordringa er at regjeringen må endre sin forståelse av EU sitt 3. energimarkedsdirektiv. Så enkelt og så vanskelig, konkluderer Sp-veteranen.

– Regjeringen må ta initiativ

– Uff. Hvordan jeg ser på den målingen? Jeg forstår jo at det er så mange som er usikre på om det i det hele tatt kommer til å skje noen ting, sier Sp-ordfører Saxe Frøshaug når han hører om tallene.

I tillegg til å være ordfører i Indre Østfold, er han også leder av Senterpartiets interne ordførerforum.

– Vi kan ikke leve med dette over tid. Dette må løses og det er regjeringen som må ta initiativ til å finne løsninger, sier han.

– Vi har stått oppi dette siden senhøsten 2021, og man har fortsatt ikke klart å få på plass noen strukturelle tiltak som kan bety noe for framtiden. Så det er klart det begynner å bli en ganske stor skepsis der ute til at man klarer å få på plass noe, legger han til.

Ordføreren er klar på hvor stor betydning høye strømpriser over tid vil få for landet.

– Industribedrifter begynner å flagge ut og næringslivet sliter. Det får også masse konsekvenser hos vanlige folk, som sliter med å få endene til å møtes. Det skaper store sosiale utfordringer.

Vil ha helt nytt system - skylder på EU

Energipolitiker Per Martin Sandtrøen i Senterpartiet, som representerer Vedum hjemkrets Hedmark, sier at løftet i regjeringsplattformen om strøm som et konkurransefortrinn, står fast.

– For Sp er det veldig viktig å ha nasjonal kontroll på energipolitikken og sikre lave strømpriser i Norge. Det står også i regjeringserklæringen at strømprisene skal være et konkurransefortrinn.

Sandtrøen vet hvilken løsning han ønsker på strømprisene, men avslører at det blir en kamp mot EU for å det til.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi har et kjempeproblem med at det var et flertall på Stortinget i 2018 for å undertegne EUs tredje energimarkedspakke. Det hindrer Norge i å todele strømmarkedet, slik at vi kan skille prisen på strøm i Norge fra eksportprisen.

– Vi trenger egne prissoner rundt utenlandskablene, slik at vi får lavere priser i Norge enn på strømmen vi eksporterer, slår Sandtrøen fast.


Sandtrøen viser til en sak hos NTB i forrige uke, der en kilde i EU bruker nettopp EUs tredje energimarkedspakke som begrunnelse for hvorfor Norge ikke kan skille strømprisen innenlands fra eksportprisen.

– Det er jo ikke så rart, for hele poenget med EUs energiunioner å ha et felles strømsystem i Europa, sier Sp-politikeren.

– Så det du sier det er umulig å få til?

– Jeg sier ikke det er umulig. Jeg sier at vi skal gjøre alt vi kan, men at det er veldig krevende. Mer nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er mål nummer én, men selvsagt er folk utålmodige og frustrerte når norske folkevalgte er bundet av EUs regler og dermed ikke løser oppgaven.

Sandtrøen sier at arbeidet nå fortsetter.

– Det var Høyre og Frp i regjering som sørget for at vi innførte tredje energimarkedspakke og det er nettopp de reglene som hindrer Norge i å innføre egne strømpriser her i landet. Det er veldig krevende, men også EU ser på reformer av eget energisystem og der skal vi jobbe beinhardt for å utnytte en hver mulighet til å ta tilbake mer nasjonal kontroll. Vi kan ikke ha så høye strømpriser i Norge.