På en eller annen måte prøver Høyres Fredrik Holm å angripe Sp for vårt ønske om politi nær folk i hele Norge. I evalueringsrapporten om nærpolitireformen som kom i mai står det: «Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er ikke nådd (…) målsettingen om flere patruljer er ikke nådd». Videre står det at 30 prosent av telefonanropene til politiet ikke besvares. Dette virker ikke som et operativt, synlig og tilgjengelig politi som var målet med reformen.

Et annet av målene med nærpolitireformen var at saksbehandlingstiden skulle gå ned og oppklaringsprosenten for straffesaker opp. Det motsatte har skjedd. Oppklaringsprosenten var i 2020 på 49 prosent. Den laveste på ti år. Riksadvokaten kaller det for ikke akseptabelt. Den nedgang som er innenfor volds- og seksuallovbrudd ser Riksadvokaten på som særlig bekymringsfull.

Statsadvokaten skrev inspeksjonsrapport fra Østfold i desember: «Kriminalitetsutviklingen er beskrevet slik at kriminelle miljøer og bakmenn kan etablere seg i distriktet uten å bli etterforsket av GDE (…) og først kan risikere politiets oppmerksomhet når det har blitt så «store» at de eventuelt kan bli etterforsket av FEE». Med andre ord kan kriminelle miljøer etablere seg i Østfold uten at de etterforskes av lokalt politi.

Holm burde nok oppdatere seg litt på tjenestene politiet tilbyr. Søknadsskjema for våpen ligger ikke på nett, men må hentes hos politiet eller våpenforhandler og fylles ut for hånd. Senterpartiet fremmet forslag i Stortinget om å digitalisere våpensøknadene høsten 2020. Det må være pinlig for Høyre – med egen digitaliseringsminister – at Stortinget må kommandere regjeringen til å få fart på digitaliseringen.

Noen få kriminalitetstyper kan anmeldes på nett, men gjelder det vold, trusler, svindel, datakriminalitet, overgrep mv. må dette anmeldes ved fysisk oppmøte. Bedrifter og organisasjoner kan ikke anmelde på nett.

Holm skriver videre: «Det er ganske bred enighet om at det er bedre at politiet etter reformen er til stede der ungdommen er – på Snapchat og TikTok – enn å stå på en skole, med våpen på hofta, og vise frem bilder av amerikanske narkomane. Det er liksom litt gammeldags. Vi kan jo gjerne kalle det Sp-politiet?» Har det slått Holm det dypt ironiske i at denne hendelsen han referer til skjedde i juni 2021 etter snart åtte år med Høyre i regjering?

Det kan godt være at Holm tror at unge kun er på internett og verken går på skole, bor i et nærmiljø eller deltar i fritidsaktiviteter. Men Senterpartiet lytter heller til tillitsvalgte, forskning og erfarne politifolk. Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund (PF) uttalte i fjor: «Vi må tettere på lokalmiljøene enn vi er nå. Vi må få tilbake den gode gamle forebyggingen».

Ørjan Hjortland, leder av PFs lokallag i Vest politidistrikt sa i 2020: «Våre forebyggere som jobber ute, melder at de blir stadig færre. Konsekvensen er at vi ikke klarer å levere på det som skal være politiets viktigste arbeid og hovedstrategi».

Til slutt får vi håpe at Holm ikke gjør som han skriver, nemlig å kjøre fra Halden til Råde for å fornye passet sitt. Når han kommer frem, vil han oppdage at Høyre har lagt ned Vansjø lensmannskontor.

Senterpartiet vil ha et politi nær folk i hele Østfold. Politiets tjenester skal være nær folk enten det er gjelder pass, tillatelser, hittegods, gjeldsordning eller å anmelde kriminalitet. Nærhet er svaret også for polititjenestene både i hverdag og kriser.

Les også

Det var de rødgrønne som startet nedleggelsen av lensmannskontorene