Vi har ulike perspektiver, Jon Jacobsen og jeg. Han jobber dag til dag og skal nå en deadline, vi som er folkevalgte må jobbe med helt andre perspektiver. Vi jobber fra valg til valg, ja, men vi jobber også med de mer langsiktige løsningene. Selv om mange vil ha det til at Kristin Halvorsen sa at fattigdommen skulle fjernes med et pennestrøk, så sa hun aldri det. Og er det noe vi vet så er det at fattigdom ikke kan fjernes fra en dag til en annen.

Jacobsen skriver med rette om uroen rundt det at flere har havnet på sosialhjelp – kommunen har hatt endret befolkningssammensetning og befolkningsvekst, men flere mennesker på sosialhjelp er ikke en trend vi ønsker. Jeg velger å skrive sosialhjelp og ikke «på sosialen», som Jon Jacobsen gjør, for det å få sosialhjelp handler om midlertidig bistand i vanskelige livssituasjoner. Det er ikke begreper man slenger rundt seg.

Bak hvert eneste tall som listes opp statistisk i Jacobsens innlegg, finnes det menneskeskjebner. Hver av de 2357 menneskene har hver sin egen grunn til å motta sosialhjelp. Kanskje får noen sosialhjelp fordi de har kommet seg ut av et voldelig forhold og er alene i verden for første gang? Kanskje er sosialhjelpen en seier? Det hjelper hvert fall ikke å skambelegge, stigmatisere og mistenkeliggjøre mennesker som mottar sosialhjelp.

For mange er årsaken manglende arbeid. Her har SV forsøkt å ta tak gjennom den nylig vedtatte næringsplanen til kommunen. Dens sosiale profil var nærmest fraværende og vi fikk vedtatt følgende tiltak:

■ Følgende implementeres i del 1, på side 12: «Mange unge fullfører ikke videregående opplæring, det er størst andel elever som ikke fullfører på yrkesfag og vi har stort og økende behov for faglært arbeidskraft. Det er sammensatte og komplekse årsaker til at elever ikke fullfører videregående skole. For å imøtekomme denne utfordringen må det samarbeides på tvers av kommunesektorer, forvaltningsnivåer og offentlig og privat sektor, slik at ungdommen kan få den rette hjelpen og de rette verktøyene for å kunne fullføre utdanningsløpet. Kommunen ønsker, i samarbeid med næringslivet, å stimulere ungdommen til å ta høyere utdanning, ved å synliggjøre hvilke jobber man kan få og hvordan dette kan bidra til et godt liv. NAV blir også en aktiv part i dette arbeidet.»

■ Følgende tilføres side 3 i del 2 av planen: «Et rikt kulturliv er en viktig faktor for å skape en næringsvennlig kommune. Kulturell næring og kulturaktivitet er med på å skape en attraktiv by som kan tiltrekke seg mennesker med unik arbeidskompetanse. Kulturnæring er også en viktig del sett i et innovasjonsperspektiv, og satsing på fagmiljøer innen kulturell næring er således en bidragsyter inn i å utvikle kommunens næringsattraktivitet på flere områder.»

■ Kommunen går i dialog med kommuner som har arbeidet prosjektbasert med å få personer utenfor arbeidslivet inn i jobb, fortrinnsvis kommuner eksemplifisert gjennom KS’ arbeidsgiverpolitikk om inkluderende arbeidsliv, for eksempel «TaAsker-sjansen» i Asker kommune, for å vurdere lignende tiltak i Fredrikstad.

Mens vi vedtar, jobber vi parallelt med å skaffe nye arbeidsplasser til kommunen. Der hender det at vi taper, senest i batterifabrikkkonkurransen. Derimot finnes det gründere der ute som jobber med å skape nye næringer og arbeidsplasser. Nylig hadde vi et spennende møte med Go Green Industries, som jobber med ny grønn næring og som samtidig vil ha en rød profil gjennom å la ungdom som har falt utenfor arbeidslivet få jobb hos dem. Slike gründere må vi heie på og hjelpe frem.

Men det er ikke alltid det er arbeid som er årsaken til at noen er på sosialhjelp. Det kan være livssituasjoner som rus og sykdom og andre livsvansker. Årsaker som er langt mer komplekse og sammensatte enn at det har en enkel oppskrift og løsning.

Forskjellene i Norge øker, og stadig ser vi at regjeringen napper vekk sosiale tiltak som gjør hverdagen litt enklere for dem av oss som har minst. Det ønsker vi å snu. Vi ønsker å innføre en hel rekke velferdstiltak som skal bygge velferden vår opp, ikke bygge den ned; Gratis SFO og tannhelsetjeneste, økt barnetrygd og ikke minst holde barnetrygden unna inntektsberegning for sosialhjelp. Det har vi allerede begynt på her i Fredrikstad, men de lokale kommunemusklene er ikke sterke nok til å klare alt vi vil alene, i alle fall ikke når vi er mange partier som ønsker å prioritere forskjellige ting i en lavinntektskommune. Derfor trenger vi en stat som ikke kutter strupen til kommunene med lave økonomiske overføringer, og derfor er vi også svært engasjerte i #Bærekraft25, og har nå politisk mye større medvirkning i det arbeidet.

Nylig forsøkte SV og noen andre i bystyret å redusere gjengs leie i kommunen, slik at de av oss som har minst skulle få litt mer – det ble nedstemt. Vi har ikke tyngde nok til å få til alt vi vil, og om vi hadde hatt det, så hadde vi ikke fått til alt vi vil da heller. Det er fakta. Ingen kan trylle, men jeg vet det hjelper å stå opp hver dag og ha et genuint ønske om å gjøre verden litt bedre for dem som har det tøffest rundt oss.

Jeg har ukentlig møter med foreldre som forteller om svikt i barnets skolemiljø, om barn som er blitt mobbet opp gjennom skolegangen i så stor grad at de fungerer dårlig i hverdagen. Derfor jobber vi hardt for tidlig innsats, for å finne tiltak som kan motvirke utenforskap i barnehage, skole og fritid. Innsatsen vi legger ned der nå har betydning for mange år frem i tid. Og vi snakker i perspektiver langt lengre enn en valgperiode. Vi snakker om hele menneskeliv, ikke statistikker for forskjellige sektorer i kommunen. Det kontrafaktiske problem vil alltid stå som et usikkerhetsmoment for oss: Virker det vi gjør? Ser vi effekten av tidlig innsats om 20 år? Om 30 år? Har du svaret på det, Jon Jacobsen?

En ny regjering vil kunne hjelpe mye, men heller ikke da vil vi se magiske løsninger på komplekse problemer. Fattigdom vil ikke forsvinne, utenforskap vil fortsatt eksistere, arbeidsplasser vil bli lagt ned og barn vil bli mobbet. Men vi vil ha et mye større fokus på de 70 prosentene i samfunnet som tjener under 600.000 kroner i året. Alle de menneskene som faktisk trenger at vi jobber for dem politisk. Med en styrket kommuneøkonomi og nye velferdstiltak vil man kunne se en reduksjon i de økende ulikhetene. Jeg tror ikke på magi, men jeg tror på vilje til å gjøre en forskjell.

Jon Jacobsen, jeg kan love deg at alt vi i SV gjør i Fredrikstad handler om fokus på de menneskene som har stemmer som ikke runger høyest i protesttog eller i gangene på rådhuset. Det kommer aldri til å forandre seg.