I et debattinnlegg i Fredriksstad Blad 21. april spør sentrale senterpartipolitikere om det er «like stas å snakke om fortetting nå» med henvisning til den pågående koronapandemien. Spørsmålet stilles sett i lys av arealplanen som ligger til annen gangs høring. Senterpartipolitikerne mener at «Fredrikstads sterke fokus på fortetting i sentrum frem mot 2032 er en katastrofe» og at «bosettingsmønstre er en viktig faktor i forhold til smitte av virus. Jo, tettere – jo, større smittepress».

Hadde vi snakket om svartedauden og vikingetidens langhus, så hadde jeg vært tilbøyelig til å være enig. Men da hadde verden sett annerledes ut på de fleste andre områder også.

Dersom senterpartipolitikernes «smittetiltak» skal ha noen mening, så må vi jo da flytte arbeidsplassene ut av byene også, i likhet med kultur- og fritidsaktiviteter. Butikker og restauranter likeså. For det er jo på de stedene mennesker utenom familien møtes. Vi går jo ikke inne i stuen og soverommene til hverandre i noen større utstrekning om hjemmene våre er i byen enn på landet?

Nei, beklager, dette ble for enkel politisk retorikk! Vel skal vi diskutere arealplanen og fortetting og hvor vi skal bygge boliger i fremtiden, men å bruke koronapandemien som et argument mot fortettet boligbygging – uten å belyse spørsmålet dypere enn hva Senterpartiet gjør her – blir for enkelt!