Nabo: - De fyller jo dammen med enorme masser Utbygger: - Vi lager øyer for å ivareta fuglelivet

Arca Novas storstilte byggeprosjekt, Verksbyen på Østsiden, vekker forargelse blant noen av naboene. De mener inngrepet i Sorgenfridammen blir for stort, og hevder at artsmangfoldet ved dammen trues