Søppelsvin på ferde langs Thorsøveien

Det blir rapportert om stadig flere søppelsvin i distriktet. Nye etterlatenskaper er nå funnet langs Thorsøveien.