Seks søndager på rad, med start den 26. august, blir kyndige soppkontrollører å finne utenfor Fredriksstad Blads lokaler på Stortorvet fra klokken 15 til 17.

Øremerkede midler

– Vi har inntrykk av at mange savnet oss i fjor. Årssaken til vårt fravær har sammenheng med at staten kuttet støtten til lokale soppkontroller. I år har Stortinget igjen bevilget penger til kontroller i regi av Norges sopp -og nyttevekstforbund, forteller Eirik Jenssen, leder i Fredrikstad soppforening.

– Hva kan du si om utsiktene til årets sopphøst?

– Det er mye kantareller å se i skogen, men vi mangler ennå det helt store mangfoldet. Får vi godt med nedbør fremover, kan sopphøsten bli bra.

Eirik Jenssen leder en forening med over 150 medlemmer.

– Soppinteressen er økende. Det er blitt in å høste fra naturen igjen, noe vi selvsagt er glade for, sier han.

Styr unna giftsopper

– Likevel kan soppsanking være en risikosport for ukyndige?

– Ja, derfor er det så viktig at vi kan opprettholde tilbudet med gratis soppkontroller.

For et utrenet øye kan enkelte matsopper ligne på giftig sopp.

– Vi opplever ofte at folk kommer til kontrollene med sopp som er giftig, ja, faktisk dødelig.

– Hvilke stopper skal man holde seg lang unna?

– Det finnes en god del giftige sopper. De verste er nok spiss giftslørsopp, butt giftslørsopp og hvit og grønn fluesopp.

Ofte kan inntak av små mengder giftig sopp føre til store lever -og nyreskader.

– Å plukke sopp er en erfaringssport. Dess mer du plukker, dess flinkere blir du, sier Eirik Jenssen.