Sommertrafikken øker på norske veier – men ikke på denne strekningen

Trafikken på norske veier bærer preg av at mange tar ferien i eget land, men en strekning skiller seg ut med merkbart mindre trafikk: E6 Svinesund.