Første gang vi kom til Øyenkilen, var i 1947. Vi ankom Fredrikstad jernbanestasjon for så å bli fraktet av en venn med stor snekke ut til hytta på Hue. Det var en strabasiøs reise for en familie på fem med stor oppakning, så vel som møbler. Den gang var det ikke et alternativ å reise med bil, og man benyttet seg av andre og mer miljøvennlige fremkomstmidler.

Livet generelt var tilpasset et liv uten bil. Det var gangavstand til kjøpmann Asbjørn Andreassen, ferga gikk fra Øyenkilen og bussen like så.

I sin kronikk 15. 7.19 presenterer ordførerkandidat Jon-Ivar Nygård Arbeiderpartiets høye mål for klimaendringene i Fredrikstad, og han maner til konkret handling på lokalt nivå. Vi stiller oss bak mange av punktene Nygård legger frem, men vi er forundret over i hvor liten grad dette kommer frem i dagliglivet. Som hyttebeboere opplever vi det som svært vanskelig å leve miljøvennlig i Fredrikstad, og vi etterlyser enkle tiltak som kan bidra til et mer klima- og miljøvennlig hytteopphold:

Ingen velger buss fremfor bil når tilbudet er så begrenset.

Kildesortering: I dag går alt hyttesøppel usortert i en felles container. Det bør innføres kildesortering også for hyttefolket.

Returpunkt: I Onsøy er det etablert fire returpunkter basert på bilbruk. Tilrettelegg for flere returpunkter slik at man kan nå dem til fots eller med sykkel.

Kollektivtransport: I 2018 ble busstilbudet kraftig redusert, med bussavganger annenhver time. Hvis kollektivandelen skal økes, må kollektivtilbudet styrkes. Ingen velger buss fremfor bil når tilbudet er så begrenset.

Handel: I Onsøy er alt innkjøp basert på atkomst med bil. Når nærmeste matbutikk ligger fem kilometer unna, og bussen går annenhver time, er det de færreste som ikke reiser med bil. Ha gode insentiver for drift av nærbutikk.

Tid: Å kjøre bil mellom Oslo og Øyenkilen tar ca. 1 time og 20 minutter. Å reise kollektivt tar 2.5 til 4.5 timer alt ettersom hvordan det (ikke) korresponderer mellom buss og tog. Uten bussforbindelse mellom Fredrikstad jernbanestasjon og busstasjonen i helgene tar reisen ekstra lang tid. Tilrettelegg for smidige og effektive bytter slik at det blir attraktivt å reise kollektivt.

Vi har i over 70 år gledet oss over å kunne feriere i Øyenkilen, og vi ønsker å være en del av Fredrikstads grønne skifte fremover.

Les også

MDG-Skauen: Nygårds festtaler og selvskryt om klima holder ikke